Kérdés: Egy spirituális Mester (amilyen te is vagy) a reinkarnáció létezéséről hogyan győzhet meg másokat, olyanokat, akik nem hisznek az újraszületésben?

Sri Chinmoy: Ha valaki megkérne, hogy győzzem meg, hogy voltak korábbi életei – még ha nem is hisz az újraszületésben –, képes lennék ezt bebizonyítani. Megkérném, hogy pár percet meditáljon velem, eggyé válnék vele, és előhoznám előző életének emlékképeit. Olyan mértékben hoznám felszínre elmúlt cselekedeteinek emlékét, hogy eleven, valós élményként jelenne meg neki, mi volt az elmúlt életében. Elég sokszor megtettem ezt New Yorkban. Néha helyesebb eltitkolni az előző életeket, és ilyenkor nem is mondom el ezeket.

Egyik legodaadóbb tanítványom egyszer előző életéről faggatott. Elmeséltem neki, hogy előző életében tengerész volt Japánban. Azt mondtam, menjen legbelülre, hogy lássa ezt. Még be sem fejeztem mondatomat, máris önmaga elé idézte múltját és látta, hogy tengerész volt. De azok esetében, akik fennhéjázók, azoknál, akik nem hisznek nekem, amikor az újraszületésről beszélek, meg kell fontolnunk, vajon megéri-e meggyőzni őket múltjukról. Ha elégedettek saját elképzelésükkel, miszerint nincs újraszületés, hagyjuk őket meg hitükben. Végül is ki veszíthet ezen?

Egyszer egy fiatal fiú, aki nem volt tanítványom, megkérdezett előző életéről. Elmondtam neki, hogy Németországban élt, és repülőgép-szerencsétlenségben halt meg. Erre azonnal közölte, hogy hároméves kora óta nagy csodálója Hitlernek. Német könyveket és német verseket olvasott gyermekkorától kezdve. De ez az információ egyáltalán nem segítette őt spirituálisan. Kíváncsi volt, és én kíváncsiságát elégítettem ki, nem spiritualitását. Így legtöbb esetben inkább nem tárom fel az érdeklődőnek előző életét.

Az oldal fordításai: Russian , Italian , Portuguese , Slovak , Czech , French , German
Ez az oldal a következő hivatkozási kulcs segítségével idézhető dr 42
Creative Commons License
Ez a munka a következő szerzői joggal rendelkezik Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.