Kérdés: Meg tudná magyarázni, hogy mi is a pszichikai hatalom, és miben különbözik a spirituális hatalomtól?

Sri Chinmoy: A pszichikai hatalom általában az a hatalom, amivel a gyermek rendelkezik szüleivel való teljes és állandó egysége révén. A gyermek, szülei belső tulajdonát teljesen a sajátjának tartja. Mondanom sem kell, hogy ez az érzése teljesen megalapozott. A szülőknek szintén hatalmas örömet nyújt, ahogy látják, hogy a gyermek belső feltárulkozása és kinyilvánítása teljes mértékben tőlük függ. A pszichikai képességek nem megdönthetetlenek. Az istentelen erők nagyon gyakran megtámadják azokat. A Legfelsőbb azonban mindig a pszichikai hatalom megtestesítője, a pszichikai lény mellé áll, és megmenti őt.

A pszichikai lény, a maga pszichikai hatalmával, természetesen egy igen erőteljes és beteljesítő lénnyé növekedhet. Mivel a pszichikai lény fejlődik, a pszichikai hatalom fokozatos gyarapodása nem csak lehetséges, de szükségszerű is. A pszichikai hatalom megnyilvánulása az isteni megnyilvánulásnak egy finom, törékeny, lágy és tündöklő módja az egészen fejlett keresőkben.

A pszichikai hatalommal csodákat is lehet tenni. A pszichikai hatalommal szert tehetünk arra a képességre, hogy azonosuljunk – és ezáltal lássuk is – mások múltjával, jelenével és jövőjével, illetve a saját múltunkkal, jelenünkkel és jövőnkkel. Bár ez az isteni hatalom kifejeződése, a pszichikai hatalom mégis óriási szépséggel bír; mint a virág vagy a hold szépsége. A pszichikai szépség önmagában is kézzelfogható hatalom.

Általánosságban szólva, a pszichikai hatalom a gyermek hatalma, bár ez a hatalom a Forrással való bensőséges egységénél fogva korlátlanná válhat. A spirituális hatalom a felnőtt ember hatalma, bár nem biztos, hogy mindig bölcsen használja azt. Az okkult hatalom a nyughatatlan, dinamikus ifjú hatalma. A spirituális hatalom a csendes, nyugodt tenger hatalma. Az okkult hatalom az óriási, gyors hullám hatalma. A spirituális hatalom általában nem olyan gyors, mint az okkult hatalom, az okkult hatalom viszont gyakran rombol, ahelyett, hogy építene. A spirituális hatalom mindig annak tulajdonít fontosságot, hogy lassan, kitartóan, biztosan és meggyőzően az Igazság Palotáját építse.

A spirituális hatalom bármit tesz is, az hibátlan, szilárd és tartós. A spirituális hatalom belülről bizalommal, Fentről pedig biztosítékkal bír. Az isteniség teljes földi kinyilvánítása érdekében, minden pszichikai képességnek és minden okkult képességnek követnie kell a spirituális hatalom útmutatását, hogy elérjék az Abszolút Legfelsőbb Urat.

Az oldal fordításai: Russian , Italian , Portuguese , Czech , German
Ez az oldal a következő hivatkozási kulcs segítségével idézhető asb 12
Creative Commons License
Ez a munka a következő szerzői joggal rendelkezik Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.