Kérdés: Meg tudná mondani mi a különbség a spirituális hatalom és az okkult hatalom között?

Sri Chinmoy: Teljesen tisztában vagyok vele, hogy közületek sokan okkultizmussal foglalkozó könyveket tanulmányoznak, de őszinte kérésem hozzátok, hogy ne tanulmányozzatok olyan okkultizmussal foglalkozó könyveket, amit nem spirituális Mesterek vagy megvalósult lelkek írtak. Az okkultizmusról szóló könyvek nagy része csak fantáziaszülemények gyűjteménye. Pusztán könyvek tanulmányozásából senki nem juthat még egy szemernyi okkult képességhez sem. A könyvek felfedhetik az okkultizmus titkait, de okkult képességeket csak úgy fejleszthetünk, ha mélyen magunkba merülünk és kiterjesztjük a tudatunkat, vagy ha őszintén könyörgünk, hogy ezeket a rejtett képességeket felszínre hozzuk, remélhetőleg csak az Isteni céljaira.

Kérdés: *Meg tudná mondani mi a különbség a spirituális hatalom és az okkult hatalom között?*

Sri Chinmoy: A spirituális hatalom nagyon tágas és tündöklő. Folyamatosan kiterjeszti mind a végest, mind pedig a Végtelent. Ha valami kicsi, a spirituális élet megnöveli. Ha már eleve is nagyon nagy, a spiritualitás még nagyobbá teszi. Az okkult hatalom más természetű. Azt mondhatjuk, hogy az egy közvetlen, kihegyezett, azonnali hatalom – nagyon éles, mint a kard pengéje.

Ha spirituális hatalmat használunk, az csupa béke és harmónia. Ha valaki spirituális hatalmat alkalmaz rajtunk, azt érezzük, hogy az egy dinamikus erő, de ugyanakkor nincs benne erőszak. Olyan, mintha a békés, nyugodt tengert látnánk. Amikor kavarog a hullámoktól, az riasztó, de amikor a tenger csendes, akkor nem félünk tőle. Ennek ellenére mindkét esetben ugyanaz az erő van jelen. Ha belépünk a tenger tudatába, láthatjuk, hogy irtózatosan nagy, korlátlan hatalma van. A spirituális hatalom egy csendes, végtelen kiterjedés, mint a nyugodt tenger, amelyben nincsenek erőszakos mozgások. Mégis megbonthatatlan hatalma, kézzelfogható dinamikus ereje van.

Az okkult hatalomban ugyanakkor van egyfajta mozgás, ami szinte mindig nyugtalan. A gyermeknek van ereje, és a felnőttnek is van ereje. A gyermek hatalma állandóan megmutatkozik vagy kinyilvánul, mivel a gyermek folyamatosan ki akarja fejezni ezt a hatalmat. A felnőtt ember azonban tudja, hogy van hatalma, és hogy az szükség szerint rendelkezésére áll, ezért nem érzi a szükségét, hogy állandóan kimutassa azt. Az okkult hatalom birtokosának ritkán van békéje, míg a spirituális hatalom birtokosát elárasztja a béke. Az okkult hatalommal bíró ember hatalmas mutatványt csinál okkultizmusából. A spirituális hatalmat birtokló Jógi belsőleg próbálja megváltoztatni a világ arcát.

Az okkult hatalmat nagyon gyakran használják negatív módon. Az okkultizmusban azt láthatjuk, hogy a hatalom gyakorlatilag olyan, mint egy vérengző állat ereje. Ha az okkult hatalom használója nem bölcs, akkor az csak rombolásra szolgál. Csak úgy lehet pozitív, ha spirituális Mester irányítja. Okkult hatalmat birtokolni olyan, mint kötélen járni – nagyon veszélyes és kockázatos. Spirituális hatalommal rendelkezni olyan, mint egy veszélytelen, szilárd úton sétálni. Ha valaki rendelkezik mind spirituális, mind pedig okkult hatalommal, akkor szintén nincsenek nehézségek, nem fenyeget veszély.A spirituális hatalommal el tudjuk érni a sikert – lassan, töretlenül és biztosan. Tévedhetetlenül elérjük, amit kitűztünk magunk elé. Az okkult hatalommal, ha helyesen használjuk, azonnal és közvetlenül megtehetjük, amit tenni akarunk. Ha az okkultizmus rendkívüli sebessége szükségét érzi, hogy átadja magát a spirituális hatalom bölcsességfényének, akkor az okkultizmus valódi áldás az emberiség számára. Ez egy valóságos ajándék Istentől, mivel az emberiségnek nincs türelme; mindent egy pillanat alatt akar megkapni. De ha az okkultizmus ellenáll a spirituális hatalomnak, magát az igazságot tagadja meg. És ha tagadja az igazságot, rombolást teremt az emberiségben és az emberiség számára.

Ha valaki az okkultizmust az emberiség tudatának felébresztése céljából akarja gyakorolni, először le kell győznie a félelmet: a fizikai, a vitális, a mentális és a pszichikai félelmet. Ha azért akarjuk az okkultizmust alkalmazni, hogy szolgáljuk a Legfelsőbbet, az emberiségben lakozó istenit, akkor le kell győzni az alsórendű életerőt, amit szexualitásnak nevezünk. Ezt a természetünkben lévő tisztátalan, sötét vágyat teljesen le kell győzni. Azután, ha valaki ráébred, hogy az Örök Életet éli ebben a múlandó életben, akkor a saját lényében vagy tudatában megszerzett Végtelenséget, Örökkévalóságot és Halhatatlanságot az emberiség isteni módon való szolgálatára tudja használni. Ilyenkor az okkult hatalom valódi áldás.

Szeretném, ha odaadó tanítványaim, akiket érdekel az okkult hatalom, észben tartanák: első a spiritualitás, azután jöhet az okkultizmus, első az isteniség, azután jön az emberiség. Ha már ismerjük az isteniséget, és az isteniségben tudunk maradni, csak akkor lehetünk az emberiség szolgálatára. A kinyilvánítás megvalósulás nélkül egyáltalán nem kinyilvánítás. Olyan, mint az élettelen test. Ha egyszer elérem a Célt, és a Céllá válok, akkor már minden bennem van. Semmi sem zavarhat meg, semmi sem pusztíthat el, semmi sem bánthat, semmilyen módon sem. Isten teremtésében minden látható, érezhető és elfogadható. A megvalósult ember mind a spirituális, mind az okkult hatalommal bánni tud. Az Igazság felismerése után, annak kinyilvánításához a földön, segítségül kell hívnunk minden tudati síkot, beleértve az okkult síkot is.

A spiritualitás sokkal magasabb rendű az okkultizmusnál. Az okkult régió és az okkult gyakorlat is Isten teremtésének része. De ha Istenmegvalósítást akarunk, nem kell feltétlenül átmennünk az okkult régión. Ha valakinek Istenre és csakis Istenre van szüksége, akkor azt kell hogy mondjam, az okkultizmus egy cseppet sem segít az Istenmegvalósításban. A spiritualitás azonban abszolút szükséges Isten megvalósításához.

Az igazi spirituális keresőt egyáltalán nem érdekli az okkultizmus. De a Legfelsőbb felé vezető útján az okkult hatalom néha magától eljön hozzá, mint próbatétel, hogy kiderüljön, vajon nagy hatást tesz-e rá, és megmutatja-e a világnak csodatevő képességeit, vagy megfelelően és isteni módon használja azt. Néha, amikor a kereső a megvalósulás küszöbén áll, az okkult képességek a különböző tudati síkokról eljönnek hozzá, és megérintik a lábát. Azt mondják: „Mester, használj minket. A szolgálatodra leszünk, nem fogunk rosszat tenni. Csak használj minket megvalósulásod kiteljesedésére.” Meglehetősen sok spirituális Mester esetén történt ez meg. És ezek egyike a ti Mesteretek.

Nagyon sokszor használtam az okkult hatalmat, de mindig csak akkor, ha a bennem lakozó Legfelsőbb Úr erre megkért. És csak arra használom, hogy belsőleg segítsek. Nem szeretem külsőleg használni az okkult hatalmamat, mert félreértenének. És sosem fogom arra használni, hogy megkínozzak, vagy megbüntessek valakit. Az okkult hatalom nagyon dinamikus, de gyakran előfordul, hogy nem merítenek belőle dinamikát. Ehelyett erőszakot merítenek belőle, és ezt az erőszakot arra használják, hogy másoknak ártsanak, vagy hogy saját személyes vágyaikat beteljesítsék.

Az okkult hatalom önmagában nem rossz. Vannak, akik azt mondják, hogyha valaki okkult hatalomhoz jut, akkor félrevezet másokat, és tönkreteszi saját magát. Indiában néhány spirituális személy egyáltalán nem törődik az okkult hatalommal. De ez a hatalom önmagában nem rossz, csak az, ahogy használják. A tűzzel megégethetjük magunkat, de főzhetünk is vele. Ha van egy késünk, azzal leszúrhatunk valakit, vagy faraghatunk vele egy gyönyörű szobrot. Bizonyos mértékig igaz, hogy ha nincs késed, nem tehetsz vele semmi rosszat. De sok jó dolog is van, amit így esetleg szintén nem tudsz megtenni. Nekünk kell bölcsen bánni az okkult hatalommal, ha megkapjuk.

Vannak Indiában olyan spirituális Mesterek, akik azt tanácsolják tanítványaiknak, hogy egyáltalán ne foglalkozzanak az okkult erőkkel, hanem először a spirituális életet gyakorolják. Akkor spirituális hatalomra tesznek szert, ami nem okozhat problémát. Ők így mondják. Természeténél fogva a spirituális hatalomnak nincsenek olyan erőszakos és romboló tulajdonságai, mint az okkult hatalomnak, de még a spirituális hatalommal is vissza lehet élni, ha valaki nem hallgat belső lénye vagy a Legfelsőbb parancsára.

Vannak olyan spirituális keresők is, akik a spiritualitást és az okkultizmust együtt gyakorolják. Azt mondják, hogy napközben a spiritualitást kell gyakorolni, éjszaka pedig az okkultizmust. Járjon a spiritualitás és az okkultizmus kéz a kézben. Ez az ösvény egy kicsit veszélyes. Sokan próbálkoztak vele, de legtöbbjüknek nem sikerült a kettőt megfelelően egyesíteni. A legbiztosabb és leghatékonyabb módszer, ha nekivágunk a spirituális ösvénynek, és saját tudatunkat a Végtelenbe és az Örökkévalóságba tágítjuk. Ily módon teljes uralmat nyerünk az okkult világ fölött.

Ha egy spirituális Mesternek megvan a képessége, hogy spirituális hatalmat használjon, megkérdezhetjük tőle, képes-e okkult hatalmat is használni, anélkül, hogy hibázna. A válasz, nem. Ha egy spirituális Mester spirituális hatalmat használ, általában jól használja. De ha okkult hatalomról van szó, alapvetően nem él vissza vele, de előfordulhat az is, hogy egyszerűen nem tudja kezelni. Rettenetes ellentét van a spirituális hatalom és az okkult hatalom között, ha a Mester nem a legmagasabb osztályú. Mit tehet ebben az esetben? Teljesen el kell vetnie okkult hatalmát. Azt kell mondania: „Én ezt nem kérem. Túl veszélyes. Hadd használjak csak spirituális hatalmat, ami a Fény és Üdvösség végtelen tengere. Ez a Fény és Üdvösség elegendő Hatalom nekem.”

Ha tényleges törekvésed és meditációd mellett csak egy kicsit is gyakorlod a Kundalini Jógát – mondjuk csak tizenöt percet naponta – meglátod, hogy a pszichikai vagy okkult központjaid megnyílnak. De ha csak azért lépsz a belső életbe, hogy okkult hatalomra tegyél szert, hogy képességeidet megmutathasd a világnak, akkor életedben sosem virrad fel a valódi spiritualitás. Ha meg akarod nyitni a szívközpontodat, és csodákat akarsz tenni, hogy az emberek nagyra tartsanak és bámuljanak, tévedsz, ha azt hiszed, hogy csodálatuk és nagyrabecsülésük jobban ösztönöz majd. Más esetekben, ha teszel valamit, és ezért az egekig magasztalnak, lehet, hogy lelkesedést nyersz belőle, hogy még jobban csináld. Ebben az esetben azonban ez nem így működik. Ha fitogtatod valamely okkult képességedet, és mások csodálnak, biztos lehetsz benne, hogy ez a vesztedet okozza. Egyáltalán nem leszel inspirált; épp ellenkezőleg, ahelyett hogy mélyen magadba merülnél, hogy valódi megvalósulást kapj, azon igyekszel majd, hogy okkult hatalmadat növeld. Az okkult hatalom csupa kísértés.

Minél inkább mutogatod okkult hatalmadat, annál gyorsabban veszíted el, mivel nem tudtál eggyé válni a forrással. Az okkult hatalom forrása a Fény – meglehetősen korlátozott, de mindazonáltal igen tiszta Fény. Ezért mindig azt mondom, ha Fénnyel akarsz foglalkozni, spirituális Fénnyel kellene foglalkoznod. Ha korlátozott is, nem baj, mert nem okoz veszélyt. Esetleg fejfájást kapsz, ha túl sokat hívsz le belőle, de elpusztítani nem fog. Még ha befogadóképességeden felül hozol is le spirituális hatalmat, az akkor sem pusztít el teljesen. De ha képességeiden felüli okkult hatalmat húzol magadhoz, akkor a bolondok házában végzed. Ennyire veszélyes, ennyire romboló hatású.

Első kívánságunk az kell hogy legyen, hogy a Legfelsőbb kedvében járjunk. Hogy a kedvében járhassunk, minden törekvésünket Neki kell adnunk, és mindent a Lábai elé kell helyeznünk. Ha már elégedetté tettük, az Ő dolga, hogy spirituális hatalmat vagy okkult hatalmat ad-e nekünk, vagy éppen mindkettőt. Ha spirituális hatalmat akar adni nekünk, nagyszerű. Ha okkult hatalmat akar adni, az is nagyszerű. Ha átadtuk magunkat az Akaratának, és Ő okkult hatalmat ad nekünk, nyugodtak lehetünk, hogy azt a képességet is megadja, hogy azt helyesen, az Ő céljaira használjuk.

Ha saját módodon akarsz a Legfelsőbb kedvében járni, sok tettetett dolgot teszel, hogy az örömére szolgálj. Foggal-körömmel próbálsz meg a kedvére tenni. Ha természeted nem tiszta, még addig is elmehetsz, hogy megpróbálsz hízelegni Neki, vagy megpróbálod megvesztegetni Őt. De ha természeted tiszta, teljesen tiszta, hófehér, akkor úgy próbálsz a kedvére tenni, ahogyan azt Ő szeretné. Ha meg tudod ezt tenni, ha Istent az Ő tetszése szerint tudod megörvendeztetni, minden okkult hatalom és minden spirituális hatalom a lábaidnál fog heverni, és szolgálni fog téged.

A világnak arra van szüksége, hogy Isten kedvében járjon. Ha a kedvében tud járni, kész lesz a megvilágosodásra. De a világ kudarcra ítéltetett, mert hatalomért könyörög. Ha a világ Isten Szeretetét kérné, Isten mostanra már megmentette, megvilágosította, tökéletessé és halhatatlanná tette volna.

Az oldal fordításai: Russian , Italian , Portuguese , Czech , German
Ez az oldal a következő hivatkozási kulcs segítségével idézhető asb 11
Creative Commons License
Ez a munka a következő szerzői joggal rendelkezik Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.