Kérdés: Ha egy kereső meghal, minden kötelezettsége és munkája szünetel a halála és újraszületése között, vagy tudatosan dolgozhat, valamiképp folytatva tevékenységét, mielőtt a földre visszatérne?

Sri Chinmoy: Ez a kereső elért eredményeitől függ. Tegyük fel, hogy egy magas fokon álló kereső elhagyta a testet, pedig még nagyon sok dolgot meg kívánt valósítani a földön. Mit tesz ilyenkor? Amikor elhagyja a testet, a fizikai, a vitális, a mentális és más burkokon kell áthatolnia, és ezután lép a lélek birodalmába. Ha az a szándéka, hogy tíz vagy húsz évig nem tér vissza a földre, és Isten Akarata is ez, akkor ezalatt munkáját a földön valaki, aki nagyon kedves neki, befejezheti. Mivel ő fejlett lélek, ezért lelke akaratával képes onnan, ahol van, ahhoz fordulni, aki a földön a legkedvesebb számára. De a hétköznapi emberek ezt nem tudják megtenni testük elhagyása után.

Például valaki szeretné, hogy gyermekei diplomát szerezzenek. A testet elhagyva addig képes elküldeni ezeket a vágyakat és átlagos óhajokat gyermekeinek, amíg a lélek a vitális világban a finomabb burokban tartózkodik. Az életenergián (vitálison) keresztül a lélek a földdel még bizonyos fizikai kapcsolatban van. Az elhunyt, aki mindössze egy vagy két évvel korábban hagyta el a testet, akarata szerint képes átlagos földi vágyakat beteljesíteni vagy fokozni. De amikor a lélek visszatér a magasabb síkokra, akkor már nem vágyakozik, és nem fog így hatást gyakorolni a földön lévő gyermekeire. A lelket már nem érdekli a gyerekek földi boldogulása, temérdek földi vágyaik teljesülése. De ha a lelket mennyei késztetés ösztönzi, akkor erősíti szerettei törekvését, és minden lehetséges módon segít nekik. A lélek hatalmas, erős lelkekhez fordul, akik még a földön vannak, és kéri szerettei támogatását a spirituális világban. Azonban ha a lélek nagyon magasan fejlett, és látja, hogy valaki valóban őszinte és törekvő, akkor maga is segíthet neki.

Az oldal fordításai: Russian , Italian , Portuguese , Slovak , Czech , French , German
Ez az oldal a következő hivatkozási kulcs segítségével idézhető dr 57
Creative Commons License
Ez a munka a következő szerzői joggal rendelkezik Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.