II. rész: Spiritualitás, spirituális hatalom, okkult hatalom és fekete mágia

Kérdés: Mi az okkultizmus, és milyen síkon találhatók az okkult erők?

Sri Chinmoy: Az okkultizmus egy tudomány. Az okkultizmus tiszta, ha a szubtilis fizikai vagy a fizikai feletti szinteken űzik. Vannak, akik ezt asztrális síknak nevezik, míg mások vitális világnak. De valójában a belső vitális sík az, ahol az okkultizmus forrását találjuk. Az okkult erők rejtett természetünk erői. Az okkult világ a szubtilis fizikai, a vitális és a fizikai feletti sík.

Ha tudatosan és szándékosan belépünk a vitális síkra, az első dolog, ami történik velünk, hogy foglyul ejtenek a vitális lények. Ezek a lények igen gyakran szívesen rendelkezésünkre bocsátják okkult hatalmuk egy részét. Egy ideig engedik, hogy használjuk az ő saját okkult hatalmukat, azután megpróbálnak irányításuk alá vonni. Ezeknek a lényeknek rengeteg ostoba vágya van, amit megpróbálnak teljesíteni azon a keresőn keresztül, akire az okkult erőiket bízták.

Ha a kereső valódi és őszinte, és spirituális okból lép be a vitális síkra, miközben belső tudatát tágítja, akkor nem fenyeget veszély, mivel a kereső törekvése szilárd. Csak külső és belső természete spirituális kiterjesztését akarja, és nem érdeklik az úgynevezett okkult erők. De az a kereső, aki megbolygatja az okkult világot, azt tapasztalja, hogy Célja még mindig elérhetetlen messzeségben van, ugyanakkor rájön, hogy a vitális sík lényei könyörtelenül foglyul ejtették. Elveszett, teljesen elveszett. Nagyon-nagyon sok kereső van, aki teljes őszinteséggel vágott neki spirituális utazásának, de útközben foglyul ejtették az okkult erők, és nem tudta elérni célját.

Az oldal fordításai: Russian , Italian , Portuguese , Czech , German
Ez az oldal a következő hivatkozási kulcs segítségével idézhető asb 9
Creative Commons License
Ez a munka a következő szerzői joggal rendelkezik Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.