Kérdés: Szeretném tudni, mi a különbség a lélek és a szellem között. Tudom, hogy ez két teljesen különböző dolog, de nem tudom mi a különbség.

Sri Chinmoy: A szellem, ahogy a nyugati világban ezt a szót használják, egy vitális lényt jelöl, és általában nem jót. A lélek, amely Isten megtestesítője, mélyen bennünk lakozik, az Önvaló része. A lelken keresztül léphetünk be mindent átható isteniségünkbe. Amikor a „lélek” kifejezést használjuk, az Önvalónak, a Mindentudónak és a Mindenhatónak egy szikráját értjük rajta.

A szellem, ahogy errefelé ezt a fogalmat használják, egy vitális lényt illet, amely a személy halálakor elégedetlen vagy kielégületlen, és ezért egy darabig a vitális világban marad. Rengeteg zavaró, akadályozó és viszálykodó erő van, ami szellemek alakját ölti.

Igyekeznek megtörni az összhangot és az egységet, és ehhez hasonló dolgokat tesznek. Ez a szerepük.

Az is előfordul, hogy a szellemek segítenek valakinek információt gyűjteni arról, mi történik a vitális világban, vagy hogy mi fog történni holnap, vagy holnapután. Rendelkeznek ezzel a képességgel, mert a vitális világ magasabb, mint a fizikai. Ha felmászunk egy fára, és a tetejéről körülnézünk, tágasabb kilátásunk nyílik, és tisztábban látunk mindent. A vitális világból könnyebben érzékelhetők a fizikai világ eseményei. De a fizikai világból nagyon nehéz bejutni a vitális világba. Okkult vagy spiritiszta gyakorlat szükséges hozzá.

Igen gyakran a szellemek azt mondják a hozzátartozóknak, hogy elhozzák elhunyt szeretteik lelkét látogatóba. El kell hogy mondjam, akik hallgatnak ezekre a szellemekre, roppant baklövést követnek el, mert a szellemek valójában nem az adott személy, a kedves szeretett lelkét hozzák el, hanem a vitális világ éhes lényeit.

Vannak olyan szellemek, akik megszállják a velük foglalkozó emberek lényét. Ezeknek az embereknek a külső lénye megengedi, hogy a szellemek beléjük lépjenek, és azok megszállják őket. Az ilyen emberek néha mindenféle dolgokat jövendölnek, ami vagy megtörténik, vagy sem. Ez azonban, sajnos, nem tereli őket a spirituális életbe. Pár év után a szellem így szól: „Most add meg a fizetséget. Hírnevet és dicsőséget hoztam neked. Azelőtt semmit sem tudtál a múltról vagy a jövőről. Én mindezt megmutattam neked, úgyhogy most fizetned kell.” Mit adhat hát? A hírneve és dicsősége nem hoz örömet az éhes szellemeknek, így hát azok megfojtják. Nagyon sok fekete mágust és más szellemekkel foglalkozó személyt fojtottak meg, vagy öltek meg másképp. Tudom, mert a közelben voltam jó pár ilyen esetben.

Visszatérve a ’szellem’ szóhoz, Indiában nagy Sz-szel írjuk ezt a fogalmat, és akkor egész mást jelent, mint itt nyugaton. Ez a Szellem Isten Hímnemű alakja, amely nem lép a teremtés mezejére. Ez a megnyilvánulatlan Világontúli, az Önvaló. Ha belépünk a belső életbe, és spirituális szempontból előrehaladunk, felismerjük Önmagunkat és megszabadulunk a félelemtől, a kétségtől, és a korlátoktól, szabad bejárást nyerünk a Szellemhez. Itt elérjük azonosságunkat a Kozmikus Látomással és Valósággal. A Szellemnek ez az értelmezése nyugaton nem használatos. Nyugaton a szellem fogalmát a spiritizmussal és a vitális világ lényeivel kapcsolatban használják.

Az oldal fordításai: Russian , Italian , Portuguese , Czech , German
Ez az oldal a következő hivatkozási kulcs segítségével idézhető asb 29
Creative Commons License
Ez a munka a következő szerzői joggal rendelkezik Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.