A Fény feldolgozása

Néha, amikor Fényt, Békét és Üdvösséget kapunk a tudat egy magasabb szintjén, a fizikai elme nincs meggyőződve róla, hogy valóban kapott-e valamit. De a tudat magasabb szintjei számára nem szükséges a fizikai tudat tudomására hozni, hogy mit kapott. A Fény beléphet az érzelmi lény egy magasabb részébe, és elkezdhet működni néhány percig vagy néhány napig vagy még tovább. Egy új talajt hoz létre ott, és végül a belső tapasztalat rekord termését termeli. Majd további pár hónapig tarthat, hogy ezek a belső tapasztalatok belépjenek a durva fizikai tudatba.

Ha egy tapasztalat a fizikai tudatban megy végbe, akkor azt már érzékeinkkel is láthatjuk és érezhetjük. Ekkor természetesen hagyatkozhatunk saját tudatosságunkra. De ha a tapasztalat valami nagyon nehezen megfogható, és a tudat egy magasabb szintjén megy végbe, akkor lehet, hogy nem tudunk róla. Ekkor a fizikait szándékoltan tudatossá próbáljuk tenni arról, ami a finom testben zajlik. Ha a bennünk lévő fizikai és szellemi egyszerre tudatos arról, amit teszünk, akkor nem számít, hogy a tudat melyik síkján van tapasztalatunk, érezni fogjuk azt a fizikai tudatunkban. Máskülönben előfordulhat, hogy amikor a Legmagasabb kopogtat a fizikai ajtaján, a fizikai tagadni fogja azt.

Ha a fizikai együtt fut a lélekkel, és összhangban van a lélekkel, akkor a legmagasabb Fényben részesülhetünk, és meg lehetünk győződve arról, amit kapunk.

Ha a fizikai és a lélek együtt törekszik, akkor szabadon beléphetünk a tudat minden síkjára, és a fizikai nem vonhatja majd kétségbe e finom tapasztalatok valóságát. Tehát meditáljunk a legmagasabb Legfelsőbbön a testtel és a lélekkel egyaránt. Akkor fel fogjuk ismerni a végső Igazságot, és a végső Igazság a saját módján tud majd használni bennünket.

Az oldal fordításai: Italian , Bulgarian
Ez az oldal a következő hivatkozási kulcs segítségével idézhető sj 6
Creative Commons License
Ez a munka a következő szerzői joggal rendelkezik Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.