Az igaz tanítvány

Vissza a tartalomjegyzékhez

1.

Az IGAZ tanítvány
Sohasem vitatkozik
Mesterével.

2.

Az IGAZ tanítvány
Mestere szívének
Isteni büszkesége.

3.

Az IGAZ tanítvány
Mosolyog,
Amikor Mestere szeme mosolyog.

4.

Az IGAZ tanítvány
Sír,
Amikor Mestere szíve sír.

5.

Az IGAZ tanítvány
Csökkenti Mestere
Világ-átalakító kötelezettségeit.

6.

Az IGAZ tanítvány egyformán szereti
Mestere félelmet keltő szemét
És megvilágosító szívét,
Mert tudja, hogy mindkettő
Leggyorsabb fejlődés-gyönyörét szolgája.

7.

A Mester tudja,
Hogy IGAZ tanítványa
Nemcsak rendelkezésére áll,
De szolgálatára is,
Minden időben.

8.

Az IGAZ tanítvány
Azt akarja, hogy életét
Mestere nektár-érintései
És mennydörgés-rúgásai alakítsák.

9.

Az IGAZ tanítvány
Mentes
A bizonytalanság-szívtől.

10.

Az IGAZ tanítvány
Mentes
A féltékenység-elmétől.

11.

Az IGAZ tanítvány
Mentes
A negatív gondolatoktól.

12.

Az IGAZ tanítvány
Mentes
A tisztátalan életerőtől.

13.

Az IGAZ tanítvány
Mentes
A tespedt testtől.

14.

Az IGAZ tanítvány
Mentes
A vonakodó élettől.

15.

Az IGAZ tanítvány
Imádja Mestere
Lábujjhegy-lépteinek suttogását.

16.

Az IGAZ tanítvány
Mesterének való őszinte önátadása
Az ő rettenthetetlen bátorsága.

17.

Az IGAZ tanítvány
Tudja, hogy Mestere szeme
Az egyetlen Út,
És
Mestere szíve
Az egyetlen Cél.

18.

Az IGAZ tanítvány
Nem akarja tudni,
Amit Mestere nem tud.

19.

Az IGAZ tanítvány
Nem akarja tudni,
Amit Mestere
Nem akar, hogy tudjon.

20.

Az IGAZ tanítvány
Mestere csend-életének
Kiterjesztője.

21.

Az IGAZ tanítvány
Fájdalmas feladata,
Hogy értesítse Mesterét
Tanítványtestvérei
Törekvés-aszály-életéről.

22.

Az IGAZ tanítvány
Tudja, hogy Mestere
Mindent
Isten Tetszése szerint tesz.

23.

Az IGAZ tanítvány
Tudja, hogy Mesterének
Nincs saját akarata.
Isten Akarata
Mestere akarata.

24.

Az IGAZ tanítvány
Szereti Mesterét,
A Szeretetet.

25.

Az IGAZ tanítvány
Szolgálja Mesterét,
A Szolgálatot.

26.

Az IGAZ tanítvány
Sosem meri
Behatárolni Mesterét,
A Határtalant.

27.

A Mester áldásteli mosolya
Az IGAZ tanítvány
Nektár-gyönyöre.

28.

Az IGAZ tanítvány
Tudja, hogy tökéletesség-álom-élete
Mestere elégedettség-szívére
Alapozódik.

29.

A Mester
Egy részvéttel elárasztott pillantása
Az IGAZ tanítvány számára
Az egész világ.

30.

Az IGAZ tanítvány
Érzi, hogy minden pillanat
Egy arany lehetőség, hogy
Mester-Urának megelégedésére
Alakítsa és formálja életét.

31.

Az IGAZ tanítvány
Egy páratlan mantrát ismételve
Lélegzik be és ki:
„Mindent azért teszek,
Hogy a Mesteremnek örömöt szerezzek.”

32.

Az IGAZ tanítvány
Örül
Mestere választott Órájának.

33.

Az IGAZ tanítvány
Mestere
Isten-kinyilvánító ígéretének
Szépsége és illata.

34.

Az IGAZ tanítvány
Önmagával szembeni engedékenységét
Isten-ragyogással helyettesíti.

35.

Az IGAZ tanítvány
Tudja, hogy Mestere szíve
Az ő egyetlen otthona.

36.

Az IGAZ tanítvány
Tudja, hogy a boldogtalan elme
A boldogság-szív gyilkosa.

37.

Az IGAZ tanítvány
Nem ismeri az önámítást
És az Isten-elégedetlenséget.

38.

Az IGAZ tanítvány
Tudja, ha valaha
Csalódást okoz Mesterének,
Saját magát
Pusztítja el.

39.

Mikor az IGAZ tanítvány
Mestere védelmét kéri,
A Mester így szól:
„Azonnal megmentelek!”

40.

Az IGAZ tanítvány
Azt mondja Mesterének:
„Mester, amelyen hatalmas a dicséreted,
Ugyanolyan könyörületes a dorgálásod is.”

41.

Az IGAZ tanítvány azt mondja
Mesterének:
„Mester, részvét-szemedben
Teljes vagyok.”
A Mester így felel IGAZ tanítványának:
„Gyermekem, én megelégedés-szívedben
Vagyok teljes.”

42.

Az IGAZ tanítvány könyörög Mesterének,
Hogy kösse magához és vakítsa el,
Hogy imádságtelien és büszkén tudjon
Mesterével menni az úton,
Mindvégig.

43.

Az IGAZ tanítvány mindennap
Könnyezve könyörög Mesterének:
„Mester, megbocsátás-lábad porával
Áldj meg engem egy új élettel!”

44.

Az IGAZ tanítvány azt mondja
Mesterének:
„Mester, összetöri a szívem,
Hogy ilyen sokáig
Kell várnod
Isten-megvalósításomra.”
A Mester így felel IGAZ tanítványának:
„Gyermekem, ne butáskodj!
A Cél már eljött hozzád
Mestered alakjában.”

45.

Az IGAZ tanítvány
Tudja, hogy múltja
Mesterének szemében volt,
Jelenje
Mesterének lábánál van,
És jövője
Mesterének szívében lesz.

46.

Az IGAZ tanítvány nem habozik
Még egy pillanatig sem,
Hogy Mesterét magáénak tekintse,
Teljesen sajátjának.
A Mester rendkívül büszke
Tanítványa önképző leckéjére.

47.

Az IGAZ tanítvány
Mindennap mohón élvez
Két ételt:
Mesterének részvét-szem-ételét
És
Mesterének megbocsátás-szív-ételét.

48.

A Mester
Mindennap mohón élvez
Két ételt:
IGAZ tanítványa
Odaadás-szépség-ételét
És
IGAZ tanítványa
Önátadás-illat-ételét.

49.

Az IGAZ tanítvány
Könyörög Mesterének,
Hogy bűvészkedjen életével
A Mester édes akarata szerint.

50.

Az IGAZ tanítvány
Imádságtelien lenyeli
A Mester-engedelmesség-nektár italát.

51.

Az IGAZ tanítvány
Erősen kerüli
A Mester-engedetlenség-méreg italát.

52.

Az IGAZ tanítvány
Könyörög Mesterének, változtassa őt
Röplabdává, kosárlabdává,
Pingponglabdává
És „szeretet-és-szolgálat” teniszlabdává.

53.

Az IGAZ tanítvány
Könyörög Mesterének,
Ne engedje meg, hogy
Megosztott ember maradjon,
Hanem tegye őt egységes emberré.

54.

Az IGAZ tanítvány
Megkezdi a spirituális utazást,
Azt gondolva, hogy Mestere útja
Messze a legjobb út.
De mialatt sétál, menetel, fut
És száguld
Mestere útján,
Rádöbben, hogy Mestere útja
Az egyetlen Út.

55.

Az IGAZ tanítvány
Megtanulta Mesterétől,
Hogy az elvárás útján
Semmit sem talál.
Azonban az önátadás útján
Nemcsak, hogy mindent megtalál,
De egyben ez az út minden.

56.

Az IGAZ tanítvány tudja,
Hogy Mesterének léptei
Részvétteljesen, szüntelenül
És csalhatatlanul
Hívják majd, hogy kövesse Őt.

57.

Mindannyiszor,
Amikor az IGAZ tanítvány jön
Hogy lássa Mesterét,
Kirobbanó ének-gyönyörrel érkezik.

58.

Az IGAZ tanítvány
Tudja, hogy azért jött a világra,
Hogy büszkén felvonja
Mestere nagyszerűség-élet-zászlaját.

59.

Az IGAZ tanítvány
Tudja, hogy azért jött a világra,
Hogy fáradhatatlanul repüljön
Mestere jóság-szív-égboltján.

60.

Az IGAZ tanítvány
Tudja, hogy Mestere szív-palotájának
Ezernyi bejárata van,
De egyetlen kijárata sincs.

61.

A kétkedő elmét
Az IGAZ tanítvány
Életfogytiglani börtönre ítéli.

62.

Az IGAZ tanítvány
Buzgón összegyűjti
Mestere akaratának termését.

63.

Az IGAZ tanítvány
Elhagyja önérvényesülés-akaratát,
Elszórva a porba.

64.

Az IGAZ tanítvány szív-sírása
És Mesterének lélek-mosolya
Mélységesen élvezi
A bújócskát.

65.

A Nagyapa-Isten azt mondja
IGAZ tanítvány-unokájának:
„Olyan édes vagy!
Olyan imádnivaló vagy!
Minden Szeretetem a tiéd.
Te vagy minden Büszkeségem.
Teljesen érted vagyok,
Unokám!”

66.

A Nagyapa-Isten
Így szól IGAZ tanítvány-unokájához:
„Unokám, te olyan szerencsés vagy!
Apádat
Végtelenül hosszabb út elé
Állítottam,
De ő elképzelhetetlenül lerövidítette
A számodra.”

Az oldal fordításai: Russian , Italian , Slovak , Czech , Bulgarian
Ez a könyv a következő hivatkozási kulcs segítségével idézhető td
Creative Commons License
Ez a munka a következő szerzői joggal rendelkezik Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.