Okkultizmus és miszticizmus

Vissza a tartalomjegyzékhez

I. rész – Okkultizmus és miszticizmus

Kérdés: Sokat megtudhatunk az okkultizmusról könyvekből?

Sri Chinmoy: Sok tanítványom tanulmányoz okkultizmussal foglalkozó könyveket. Teljességgel tisztában vagyok ezzel. De őszinte kérésem hozzátok, hogy ne tanulmányozzatok olyan okkultizmussal foglalkozó könyveket, amelyek nem spirituális Mesterek vagy megvalósult lelkek tollából származnak. A legtöbb okkultizmussal foglalkozó könyv tarka képzelgések gyűjteménye, melynek semmi köze sincs a valósághoz. Ráadásul, pusztán az okkultizmussal foglalkozó könyvek tanulmányozásával még egy szemernyi okkult erőt sem lehet szerezni. Az okkultizmus valódi titkai soha sem tudhatók meg könyvekből. Okkult erőket úgy fejleszthetünk, ha elmélyedünk önmagunkban és megnöveljük tudatosságunkat. Vagy ha valaki őszintén, komolyan sír, hogy ezeket a rejtett erőket előtérbe hozhassa és csakis Isteni célra használja őket, akkor képes lesz okkult erőket fejleszteni.

Az ember spirituális Mesterektől is tanulhat okkultizmust, akiknek okkult és spirituális erejük egyaránt van. Ha valaki az emberiség szolgálatára vagy az emberiség tudatának felébresztésére kívánja gyakorolni az okkultizmust, először le kell győznie a félelmet. A félelem összes fajtáját le kell győznie a fizikai, a vitális, a mentális és a pszichikai síkon. Ezen kívül, ha a Legfelsőbb vagy az emberiségben lévő Isteniség szolgálatára kívánunk élni az okkultizmussal, akkor le kell győznünk az alacsony vitális, más néven szexuális erőket is. Hívhatjuk ezt az emberi természetben lévő tisztátalan, megvilágítatlan késztetésnek is. Ezeket az erőket teljesen le kell győzni. Ezután azt kell éreznie, hogy az örök életet éli a múlandó életben. Ha valaki felismeri, hogy az örök életet éli a múlandó életben, akkor a belső lényében vagy a tudatában elért Végtelenséget, Örökkévalóságot és Halhatatlanságot felhasználhatja az emberiség szolgálatára a Legfelsőbb Tetszése szerint. Ekkor az okkultizmus nem átok, hanem áldás.

Szeretném, ha odaadó tanítványaim, akik az okkultizmus iránt érdeklődnek, észben tartanák, hogy első a spiritualitás és csak azután jöhet az okkultizmus; első az Isteniség és azután következik az emberiség. Az Isteniség nem áll kívül az emberiségen, az Isteniség benne rejlik az emberiségben. De amíg nem ismerjük az Isteniséget, addig nem tudjuk szolgálni az emberiséget. Belül kell maradnunk az Isteniségen, és csak ekkor tudjuk szolgálni az emberiséget.

Kérdés: Milyen fajta okkultizmust használnak a spirituális Mesterek?

Sri Chinmoy: A valódi spirituális Mesterek nem használnak okkult erőt azért, hogy szerepet játsszanak a külső társadalomban. A legmagasabb rendű okkultizmust csak a belső világban használják, hogy segítsék az őszinte keresőket és az emberiséget. Személyes véleményem szerint az okkultizmusra valami nagyon szentként és értékesként kell tekinteni. Meg kell őrizni a törekvő emberiség számára, mert ha belép a társadalmi, politikai stb. életbe, azonnal elveszti a tisztaságát és fenségességét. Akkor már egyáltalán nem lehet az emberiség spirituális szolgálatára. A spirituális okkultizmust, a tiszta okkultizmust, amiről én beszélek, csak a törekvő emberiség érdekében szabad használni.

Kérdés: Mi a különbség egy okkultista és egy Jógi között?

Sri Chinmoy: Az okkultista borzalmas zajt csap. A Jógi igyekszik megváltoztatni a világ arcát.

Kérdés: Sokszor mondod, hogy látod, hogy valakinek van egy kis okkult ereje. Hogyan néz az ki, amikor az ő okkult erejét látod?

Sri Chinmoy: Ez olyan, mint egy tulajdon. Ha látom, hogy valakinek van pénze, akkor könnyen mondhatom, hogy neki van pénze. Látom, milyen képessége van; látom az okkult erejét a képességében. Ez bármilyen formát ölthet. Ez a valami, ami benned van.

Kérdés: Hasonlít valamire?

Sri Chinmoy: Felvehet anyagi formát. Néha az okkult erő úgy néz ki, mint egy éles nyílvessző; úgy tud menni, mint a puskagolyó. Amikor az okkult erő működik, felvehet bármilyen formát, amilyet csak akar, de nem szükséges, hogy külső formát vegyen fel. Okkult erőnek, vagy spirituális erőnek nem kell mindig formát ölteni ahhoz, hogy felismerd. Ez olyan, mint a tudat. A tudat nagyon szilárd és kézzelfogható tud lenni. Meg tudod érinteni, lenyelheted, kitapinthatod. Ellenben olyan teljesen sima felületű is lehet, mint a víz.

Egy cukorkupac bármi formát felvehet: nézhet ki úgy, mint egy hegy vagy lehet egészen lapos is, de attól még cukor marad. Sri Rámakrisna szokta volt mondani, hogy a jég és a víz ugyanaz a dolog. Ha jeget látsz, az valóság; ha a vizet látod, az is valóság. Csak éppen két formája létezik, amit láthatsz. De az okkult erő láthatatlan formában látható.

Kérdés: Honnan származnak a különféle különleges képességek?

Sri Chinmoy: Mindegyik Isten kegyelméből ered, minden Hatalom Isten Kegyelméből van. Ha okkult képességet akarsz, én megadhatom neked, ha intuitív képességet akarsz, megadhatom neked. De csakis az azonosulásod, velem való egységed által kaphatod meg.

Kérdés: Mit kell tennünk, ha okkult képességeket akarunk fejleszteni?

Sri Chinmoy: Szigorúan spirituális szempontból nézve nem szükséges okkult képességeket fejleszteni. Isten az egyetlen Valóság, amire szükségünk van. Az Ő dolga, hogy bármilyen képességet megadjon nekünk, legyen az fizikai, szellemi vagy pszichikai képesség. Ha ez az Ő Akarata, meg fogja adni a képességet, amikor úgy rendeltetett, hogy az Ő Tetszése szerint megtegyünk valamit Érte. Imádkozzunk Istenhez, hogy adjon nekünk Fényt. Egyébként bármilyen erő, amit az okkult síkon szerzünk, problémákat hozhat számunkra. Ha csak Fényért imádkozunk és meditálunk, amikor a Fény alászáll, megvilágosítja majd tudatunkat. Ekkor, ha Isten azt akarja, hogy valamilyen spirituális erőt kifejlesszünk, hogy nagyobb segítségére lehessünk az emberiségnek, akkor természetesen Ő megadja azt nekünk. A legmagasabb Igazság titka: Ne vágyj semmire, kivéve Istenre, a Legfelsőbb Fényre. A szívünk legbelső zugában kell hogy érezzük, egyedül a Legfelsőbb Fényre van szükségünk, hogy megváltoztassuk természetünket, megörvendeztessük Istent, beteljesítsük Istent, szolgáljuk Istent az emberiségben és szolgáljuk a szenvedő emberiséget.

Kérdés: Beszélnél arról, hogy mivel jár a miszticizmus?

Sri Chinmoy: A spiritualitásnak három főbb útja van: Karma Jóga, Bhakti Jóga és Dzsnyána Jóga. A Dzsnyána Jóga a bölcsesség tudásának útja. A Dzsnyána Jógának van egy speciális ága, amit Rádzsa Jógának vagy a Királyi Útnak nevezünk, és amelyen a leggyorsabban lehet futni. Hívhatjuk rövidített útnak is. Ez az út a hatalmas törekvésről, a tettrekészségről és az Istennek való állandó felajánlásról szól. A misztikusok a Rádzsa Jóga útját követik.

A misztikus nem valami sejtelmes figura, aki egy ábrándvilágban él, bár az emberek sajnos ezzel azonosítják a misztikusokat. A misztikus olyan kereső, aki dinamikus energiájával a leggyorsabb úton akarja felfedezni az Igazságot, intuíció képességével. Harmadik szemét használva gyorsabban meglátja az igazságot, mint bármi, gyorsabban, mint a puskagolyó. De ha valaki ilyen fegyvert akar birtokolni, akkor természetesen le kell mondania mindenről, ami természetében istentelen. Elfogad mindent, ami isteni, és megpróbálja azt életében kiterjeszteni.

Misztikus az, aki a legmegvilágosítóbb, a legbeteljesítőbb módon akarja meglátni az Igazságot, olyan gyorsan, ahogy csak lehet. A misztikus nem olyan valaki, aki minden gyakorlati dolgot eltaszít magától. De itt Nyugaton és Indiában úgyszintén az emberek nem szentelnek figyelmet a misztikusoknak. Egyszerűen csak azt mondják: „Ő nem gyakorlatias. Csak Istennel törődik; nem törődik a világgal. Csak a napot bámulja, meg a holdat és a hegyeket. Ő nem ebbe a világba való.” De az igazi misztikus az isteni rejtélyt akarja látni mindenben, a természetben és az emberi lényekben.

A lényegig, a Forrásig gyorsabban akar eljutni, mint azt bármely emberi lény képzelni merné. Ő az igazi misztikus.

II. rész – A láthatatlan világ

Kérdés: Isten szereti a varázslatot?

Sri Chinmoy: Isten nagyon szereti a varázslatot, mert Ő az Isteni Varázsló. Minden másodpercben tesz valamit, csak mi nem látjuk ezt. Isten a Legfelsőbb Varázsló. Ha külső szemünket használjuk, nem látjuk a Varázslatait, de ha belső szemünket használjuk, állandóan láthatjuk azokat. Ugyanakkor, belső látásunkat használni egy dolog, de teljesen más eggyé válni az Ő Transzcendentális Látomásával. Ekkor már egyáltalán nem varázslatnak hívjuk, hanem szükséges és elkerülhetetlen tapasztalatnak.

A külső lénynek nincs belső látása, vak. Ez az, amiért egyáltalán nem látjuk Isten Varázslatait. Millió és billió dolgot tesz minden pillanatban. De az emberi szemek használhatatlanok. A belső látás ellenben mindent lát. A belső látás nem feltétlenül jelent belső egységet, elválaszthatatlan egységet. Látsz egy festményt a szemeddel, de lehet, hogy nem válsz eggyé vele. Hasonlóan, belső látásoddal láthatod Isten Varázslatát, de nem biztos, hogy eggyé válsz vele.

Kérdés: Hogyan vélekedsz azokról az emberekről, akik automatikus írással, meg más effélékkel foglalkoznak?

Sri Chinmoy: Az a spirituális utat járó kereső, aki valódi spiritualitásra törekszik, soha, soha nem merül bele efféle dolgokba. Ha médiumokhoz mész, hogy kitaláld, mi történik a Mennyekben, a földön, vagy a vitális világban, az egyáltalán nem spiritualitás. A spiritualitás állandó törekvést jelent az Istennel való teljes eggyé válásra. A spiritualitás természetes egységünk Istennel. A mai világban Isten erőltetetté vált. Azon emberi lények számára, akik olyanok, mint egy rakás tudatlanság, Isten abnormálissá és erőltetetté vált. De azoknak, akik a valódi spiritualitás útját követik, Isten teljesen normális és természetes.

Tehát, ha valakit az automatikus írás, a médiumok meg az eksztázis érdekel, akkor meg kell próbálnod benne fellobbantani a törekvés lángját. Lehet, hogy nem hallgat rád, de ha ő nagyon közeli vagy kedves neked, akkor próbáld megmutatni neki, hogy az automatikus írás nem jó dolog. Csak a koncentráció, a meditáció és a kontempláció adhat neki maradandó elégedettséget. De próbáld meg, hogy úgy lássa, ő fedezi fel az igazságot, és nem te erőltetsz rá valamiféle igazságot. Ha valaki úgy érzi, hogy ő fedezte fel az igazságot belülről, akkor ez az igazság normálissá és természetessé, élő valósággá válik. Ily módon a helyes útra vezetheted. Tehát kérlek, próbáld meg belsőleg, de külsőleg ne. Belső erőfeszítésed sokkal gyümölcsözőbb lesz.

Kérdés: A csillagászok közt nagy vita van, vajon a világegyetem végtelenül tágul, vagy a tágulás egyszer megáll. Melyik nézőpont a helyes?

Sri Chinmoy: Tudnunk kell, hogy két világegyetem létezik. Az egyik a földrajzi világegyetem, a másik a tudat-univerzum. Ha a tudósok a tudat-univerzumra hivatkoznak, akkor azt kell mondjam, hogy az állandóan növeli önmagát. De a földrajzi univerzum korlátozott. Értelmi elképzeléseink szerint először a földre gondolunk, azután a világegyetemre, majd magára a teremtésre. Mindegyik hatalmasabb, mint az őt megelőző. De tudnunk kell, hogy az értelmi képességeinkkel vagy akár intuitív képességeinkkel megteremthető vagy elképzelhető dolgok korlátozottak. De van valami, ami valóban határtalan, és ez a tudat-univerzum, ami állandóan túlszárnyalja és tágítja önmagát.

Amikor azt halljuk, hogy az univerzum egyre nagyobb lesz, tudnunk kell, hogy a spirituális univerzum az, ami tágul. Mindig mondom, hogy az emberi szív egy parányi izom, de a spirituális szív, ami bennem van, benned van, mindenkiben benne van, otthont ad az Univerzális Tudatnak. Ebben a szívben a világegyetem tökéletesen elfér, függetlenül attól, mekkorára tágul. Az univerzum mindig ezen a szíven belül van.

Teremtünk egyfajta világegyetemet előzetes feltevéseinkből, de ennek semmi köze sincs a lélek valóságához. A lelkünk valóságával kapcsolatban lévő univerzum állandóan megnöveli és túlszárnyalja önmagát. Ezzel a spirituális univerzummal akkor kerülünk kapcsolatba, amikor jelentősebb belső tapasztalatunk vagy felismerésünk van. Addig a belső univerzum csak elgondolás. Megpróbáljuk elképzelni, de még ha képzelőerőnket használjuk is, az korlátozott. Elképzelünk egy végtelen zöld mezőt, amelynek se szélessége, se hosszúsága nincsen. Úgy érezzük, a képzeletünk végtelen, de mivel az elmét használjuk, öt perc múlva vagy tíz perc múlva vagy öt óra elteltével, egyszer csak vége szakad. Nem mehet messzebbre, mert elménk világában van. Aztán, ha túlmegyünk az elme világán, és belépünk az intuitív világba, ott újra megpillanthatjuk a végtelen univerzumot, de a látvány olyan csak, mint egy piciny láng. A minap válaszoltam egy intuícióval kapcsolatos kérdésre. Azt mondtam, ez olyan, mint egy láng, de mikor a harmadik szem megnyílik, meglátjuk a láng és a nap közötti különbséget. De amíg a harmadik szem meg nem nyílik, addig minden nagyon kicsi. Intuícióval és képzelettel megtudhatunk valamit az univerzumról, de nem tudjuk azt megváltoztatni. Csak mikor a harmadik szem megnyílik és elkezd működni, tudjuk felperzselni múltunk összes rossz cselekedetét és meggyorsítani jövőbeli fejlődésünket.

Kérdés: Mi fog történni, mikor a fizikai nap már olyan öreg lesz, hogy meghal? Vagy mi lesz akkor, amikor a föld öregszik meg nagyon?

Sri Chinmoy: Legdrágább gyermekem, azt sem tudjuk, hogy a következő pillanatban mi fog történni. Ez a csillag, a nap, hideggé, hidegebbé és a leghidegebbé válik. De mielőtt minden fényét kimerítené, Isten tudja hány ezer inkarnáción mész még keresztül. Ki tudja? Jóval azelőtt, hogy megszűnik fényt adni, megvalósítod Istent, és akkor gondját tudod viselni ennek a csillagnak. Most attól tartasz, hogy ez a csillag eltűnik. De ha ez a csillag tényleg megszűnik, még mindig ott van Isten. Ő egy szempillantás alatt új nap-csillagot teremthet, amely ismét gyermekként kezdi életét és újra ad fényt.

Isten bárkit vagy bármit helyettesíteni tud. Ahogy mindig mondom, senki sem nélkülözhetetlen, és ez a jelenlegi Nap csillag sem nélkülözhetetlen. Isten használ valakit vagy valamit; ezért mondjuk azt, hogy az adott személy vagy dolog nélkülözhetetlen. Bárki, akit Isten használ, nélkülözhetetlen. Isten van mindenhol; csak lehetőséget ad egy bizonyos egyénnek vagy dolognak, hogy Őt manifesztálja. Amikor én veszek igénybe valakit, akkor az én szememben ő nélkülözhetetlen. Felhívok valakit, és megkérem, azonnal nyomtasson ki egy könyvet. Amikor felhívom, akkor ő nélkülözhetetlen. De a következő pillanatban, ha nem akarom, hogy a könyv ki legyen nyomtatva, nem adom neki ezt a munkát, és ekkor már nem tekintem őt nélkülözhetetlennek. Amikor festek, a jobb kezem nélkülözhetetlen, mert használom. De ha nem akarom használni, ha a bal kezemet akarom használni, Isten megadja nekem a képességet, mert Ő a bal kezemben is ott van.

Hasonló a helyzet Istennel egy bolygó vagy egy személy esetében, amikor Isten használ valamit vagy valakit, akkor azt a személyt vagy dolgot nélkülözhetetlennek érzi. Amikor valaki a földön valamilyen munkát végez, Isten igazán érezteti vele, hogy nélkülözhetetlen, mert Isten Tudata azon a személyen van. Tehát Isten megadta a napnak a lehetőséget, hogy fényt adjon. Isten teremtése nem ezzel a Nap csillaggal kezdődött. Csendje volt az Ő teremtése, Álma volt az Ő teremtése. Fokozatosan, lépésről lépésre, az összes bolygó, csillag és minden egyéb megszületett. Isten az Örök Jelenben él. Isten soha sem gondolkodik. Istennek nincs olyan elméje vagy agya, mint a hétköznapi embereknek. Őszintén szólva Isten nemcsak hogy nem használja az agyát, de nincs is Neki. Megpróbálhatsz neki agyat adni; hálásan el fogja fogadni. De most nem használja az elmét. Nem számítgat semmit. Isten és a számolás nem illenek egymáshoz. Isten és a matematika igazán nem illenek össze. Ezért voltam én gyenge matematikából.

Ha elkezdesz valamit kiszámítani, elveszted valódi örömöd. Amikor meglátsz egy halom bankjegyet szétszórva, azt gondolhatod: „Ó, milyen sok pénz!” Azután, ha elkezded megszámolni az egydolláros bankókat, az a halom pénz mindössze húsz dollár lesz. Mielőtt elkezdtél számolni, olyan boldog voltál; azt érezted, milyen sok pénzed van. De amint meghallottad, hogy „húsz”, minden lelkesedésed és örömed elszállt.

Isten bölcs; ezért Ő nem számol. A számolás azt jelenti, hogy megkötsz – megkötöd kincsedet, megkötöd vagyonod, megkötöd megvalósításod. Isten nem akarja megkötni magát. Ezért egyre csak teremt és teremt. Abban a pillanatban, amint számítgatni kezd, minden elvész, Öröme elhagyja.

Kérdés: Jelentős a bolygók hatása az életünkben?

Sri Chinmoy: Ha a kereső igazán hiteles, nagyon őszinte és kimagaslóan fejlett, akkor a bolygók nincsenek rá hatással. A spirituális Mesterekre egyáltalán nincsenek hatással a bolygók. Ha történik valami egy spirituális Mester életében, és a bolygók előre jelezték ezt az eseményt, az még nem jelenti azt, hogy annak bekövetkezését a bolygók okozták. Nem, ez csak egybeesés. De a teljesen hétköznapi emberek életében a bolygók jelentős szerepet játszanak.

A bolygók olyanok, mint egy hibás lemez. Egyre csak ugyanazt a zenét játsszák. De létezik egy világ, amely végtelenül magasabb, mint a bolygók. Onnan könnyen létrehozhatunk vagy törölhetünk a lemezen bármit. Ha letöröljük, ami rajta van, akkor ráírhatunk valami újat. A Legfelsőbb Kegyével sorsunk is megváltoztatható. Ha a kereső nagyon fejlett és jelentős Kegyet kap Istentől vagy egy nagy spirituális Mestertől, akkor a bolygók ezt a keresőt nem tudják befolyásolni. Még ha valaki csak átlagos kereső is, de a Mester közbeavatkozik, a bolygók nem tehetnek semmit. Sokszor megtettem ezt a legközépszerűbb, nem törekvő tanítványaimért. Ez volt a Legfelsőbb Akarata; ezért kellet megtennem. Ha nem az Ő Akarata lett volna, egyáltalán nem tettem volna meg.

Kérdés: Van a bolygóknak és a csillagoknak alacsonyrendű életerejük?

Sri Chinmoy: Minden bolygónak és csillagnak van vitális tudata, és ez gyakran az alacsony életerőhöz fűződik és nem a dinamikus életerőhöz. A holdnak borzalmasan istentelen vitális tudata van, ami gyakran okoz problémát a spirituális keresőknek. Lehetővé teszi, hogy az égi teremtmények tönkretegyék a spirituális Mesterek meditációját. Mikor a Mester már majdnem elérte a legmagasabbat, amikor már majdnem szamádhiba jutott és belépett az Érzékeken Túli Világba, jönnek az ellenséges erők és az égi nimfákhoz folyamodnak, hogy menjenek el a Mesterhez és táncoljanak. Ezek az igen gyönyörű lények eljönnek, hogy megkísértsék a Mestert és megakadályozzák, hogy elérje a Legmagasabbat. A hold lehetővé teszi, hogy ezek a nimfák teljesen istentelen módon táncoljanak, és a Mester gyakran elbukik. Ez a kísértés tönkreteszi őket. A bolygók és a csillagok is képesek ezt megtenni.

Kérdés: Most, hogy az emberek egyre tudatosabbá válnak, veszít-e az asztrológia a használhatóságából?

Sri Chinmoy: A Jógát gyakorló emberek nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a csillagjóslásnak, mert már tudják, ha imádkoznak és meditálnak, sorsukat egy magasabb erő megváltoztatja és irányítja. A csillagjóslás tudomány, ezt nem is tagadhatjuk. De ugyanakkor van egy magasabb rendű tudomány is, a Jóga. Ha rendelkezésedre áll a magasabb rendű tudomány, akkor kézben tudod tartani az alacsonyabb rendű tudományt. Ha neked atombombád van, valaki másnak meg kézigránátja, attól a kézigránátnak is meg lehet a szerepe; de ha az atombomba működésbe lép, természetesen erősebb lesz.

III. rész – A test spirituális tudománya

Kérdés: Mi a harmadik szem?

Sri Chinmoy: A harmadik szem az a szem, amelynek valódi látása van. A valódi látás azt jelenti, hogy látjuk a múltat, a jelent és a jövőt. Két fizikai szemünkkel csak korlátozott távolságra látunk. Látunk előre és oldalra, de nem látunk magunk mögé. Még ha jól kinyitjuk is a szemünket, ha egy fal vagy valami más akadályozza a látásunk, nem látunk a falon keresztül vagy túl azon. Ha a kezünket közvetlenül a szemünk elé tesszük, hiába meresztjük szemünket, nem fogunk látni tőle semmit.

De ha harmadik szemünk nyitva van, láthatjuk a múltat, a jelent és a jövőt. Láthatunk mindent, ami a Túlvilágon van. Az emberi szemünkkel nem láthatjuk, ami szívünkben, lelkünkben vagy belső létezésünkben van. Ez lehetetlen. Harmadik szemünkkel ellenben mindezt láthatjuk. A harmadik szem a Látomást testesíti meg. Amikor a lélek akarata előtérbe jön vagy behatol a harmadik szembe, a harmadik szem elkezd működni. Azaz a harmadik szem használja a lélek akaraterejét. Habár a Látomást a szem látja, a tényleges erő a szívből és a lélekből jön. Amikor ez az erő belép a harmadik szembe, a harmadik szem igen hatékonyan kezd el működni. Az „akaraterő” kifejezést használjuk. Az akaraterő valójában a lélektől ered, aztán belép a harmadik szembe, és a harmadik szem használja ezt az akaraterőt. A harmadik szem az a szem, amelynek akarata szerint látomása lehet mindenről – a végesről és a végtelenről is.

A harmadik szem mély álomban maradhat. Itt mindannyian keresők vagytok. Egyes esetekben a harmadik szem mélyen alszik, Isten tudja csak hány száz éve már. Néha egy röpke pillanatra kinyílhat és ekkor - lehet, hogy éppen álom közben, vagy amikor a kereső mélyen alszik - lát valami nagyon ragyogót és hatalmasat. Ebben a pillanatban a harmadik szem nyitva van. A harmadik szem bármikor kinyílhat – amikor éppen mélyen alszunk, amikor beszélgetünk, amikor eszünk, vagy amikor imádkozunk – ez a Legfelsőbb Akaratától függ. Megtörténhet, hogy órákig, napokig, hónapokig és évekig imádkozunk, harmadik szemünk mégsem nyílik ki. Amikor ez Isten Akarata, a harmadik szem kinyílik, és bepillantást nyerünk a Valóságba, habár lehet, hogy közben éppen eszünk.

Kérdés: Úgy érzem, hogy a Legfelsőbb megnyitotta a harmadik szemem. Elmondaná, hogy mit kellene most tennem?

Sri Chinmoy: Ha meg van róla győződve, hogy Ő megnyitotta a harmadik szemét, akkor azt kell hogy mondjam, a harmadik szeme minden választ ismer. A harmadik szem jobban meg tudja mondani a választ, mint én. A harmadik szem Fény és Mérhetetlenség. Csupa Fény, Fény, Fény. Ha rendelkezik Fénnyel, akkor mit adhatnék önnek én? Ha harmadik szeme nyitva van, képes megvilágosítani az egész univerzumot. Harmadik szeme nem csak az ön univerzumát, hanem a Legfelsőbb Úr teljes világegyetemét is képes megvilágosítani. Ha a harmadik szeme nyitva van, megtesz önért mindent. Megmondja, mit kell tennie és mit nem szabad tennie, mivel csupa Fény. Megkap minden gazdagságot, amire csak szüksége van. Mit fog tenni ezzel a gazdagsággal? A gazdagság maga mondja meg, hogy hogyan kell felhasználni. Ez nem olyan, mint az anyagi bőség. Ha valakinek fizikai vagyona van, akkor lehet, hogy nem tudja, hogyan kell használni azt. De ez a gazdagság, ez a Fény más. Ez a Fény azonnal megmondja, hogyan használja. A spirituális Fénynek megvan a maga módja, hogy elmondja az igaz keresőnek, hogyan is kell őt a világban használni. Amikor meditációja közben érzi harmadik szemének nyílását, akkor semmit sem kell kérdeznie. A Fény maga fogja szabályozni életét és vezeti majd önt.

Kérdés: Kérem, mondja el, hogy megnyitható-e a harmadik szem a kereső saját erőfeszítésével, vagy a keresőnek szüksége van valaki más segítségére?

Sri Chinmoy: A harmadik szem megnyitható intenzív törekvéssel, az AUM ismétlésével vagy a Mester Kegye által. Az Isteni Kegyelem mindegyik esetben szükséges, különben nem fog megnyílni. A Mester megteheti ezt a tanítványért, ha akarja. Ezt könnyebbé teszi számára, ha a tanítvány az AUM-ot1 ismétli. Az AUM énekléskor a szívből vagy a torok hátsó részéből kell hogy jöjjön, de én jobban szeretem, ha az AUM a szívből jön. A szívben van a Hangtalan Hang. A tanítványaimnak azt mondom, hogy amikor az AUM-ot éneklik, akkor ennek nem a torokból kell jönnie, hanem közvetlenül a szívből. Amikor az AUM-ot énekeljük, különösen, ha a harmadik szem központot akarjuk megnyitni vele, az „M”-nek háromszor olyan hosszúnak kell lennie, mint az „AU”-nak. Ennek a harmadik szemben kell rezegnie, és nem valahol máshol.


ejtsd: óm [ford. megj.]

Kérdés: Hogyan láthatjuk a szubtilis testet?

Sri Chinmoy: Három testünk van: a durva fizikai, a szubtilis – finom –, és a kauzális – okbeli. A kauzálisból indul a teremtés, és a legtágabb értelemben AUM a neve, a kozmikus AUM. Aztán következik a szubtilis test. A szubtilis test a durva fizikai szemmel nem látható; ahhoz a harmadik szem, vagy belső szem szükséges. Amikor a lényben a hét fő központ megnyílik, meglátod a szubtilis testet. Azt gondolod, hogy a két közönséges szemedet használod, de az a látás, amit te ilyenkor használsz, a belső szemedből ered, ami mindent képes látni – akár a fizikai síkon is. Ez nem úgy van, hogy a belső szemeddel csak akkor látsz, amikor a közönséges szemeidet csukva tartod. Amikor a közönséges szemek tágra nyíltak, a belső látás vagy a harmadik szem akkor is el tudja látni a feladatát.

Kérdés: Ha valaki nevét ismételjük, különösen, amikor alszik, táplálhatjuk-e a lelkét?

Sri Chinmoy: Hogy őszinte legyek, ha ismételed valaki nevét, amíg ő mélyen alszik, ez nem lesz semmilyen hatással rá. Bocsánat hogy ezt mondom, de lehet ugyan, hogy teljes szeretettel, gyengédséggel és törődéssel ismételed a barátod vagy hozzátartozód nevét, de sajnos te nem tudsz azonosulni a barátod lelkével. A lelke lehet, hogy valami olyan világban jár, ahová te nem tudsz belépni. Az én esetemben azonban, én azonosulok, bárhol legyen is a lélek. Bármelyik síkon tartózkodjon is a lélek, bármikor beléphetek oda. Ha eggyé válsz a lélekkel, akkor lesz ez hatásos.

Amikor mint spirituális vezetőtök buzgón azt kérem tőletek, hogy ismételjétek a Legfelsőbb, a Supreme nevét, mindannyiótokat a szívembe emellek. Olyankor mindannyian teljesen a szívemben vagytok, a szívem legbelsőbb zugában. Így, ha akarod, ismételd a Supreme 2 vagy a Gurud nevét, és aztán mondd el az imád az adott személyért. Meggyőződésem, hogy mindig a Gurud vagy a Supreme nevét kell ismételned. Amikor a Supreme nevét ismétled, Maga a Legfelsőbb azonosul veled. Ő mindvégig benned van, a barátod lelke ellenben nincs mindig benned. A Legfelsőbb Lelke ott van, a te lelked pedig a Legfelsőbben. Így, ha a Legfelsőbb nevét ismétled és aztán a Legfelsőbbhöz imádkozol, imád azonnali eredményt hoz.


angolul: Legfelsőbb; ejtsd: Szupríme [ford. megj.]

Kérdés: Egyes könyvek azt állítják, hogy nem mindegy, melyik orrlyukunkon keresztül lélegzünk. Igaz ez?

Sri Chinmoy: Igen, amikor a bal orrlyukon keresztül lélegzel, kérlek, próbáld segítségül hívni a holdat, a hold aspektust, ami a béke. Meglátod, hogy békében és nyugalomban részesülsz majd, és az összes többi szelíd tulajdonsággal. Amikor a jobb orrlyukon keresztül lélegzel, próbáld segítségül hívni a napot, és az Isteniség dinamikus megjelenési formáját fogod megkapni. Ha elmulasztod segítségül hívni ezt a tiszta, dinamikus formát, nem kapsz békét; ellenkezőleg, fásulttá és tunyává fogsz válni. De ha tudatosan segítségül hívod a holdat a bal oldalon való légzéssel, akkor valódi békét és nyugalmat kapsz.

Tegyük fel, hogy azt érzed, még sok dolgod van, de korlátozott idő áll rendelkezésedre. Például, ha mindössze egy órát tölthetsz egy nehéz feladattal, vagy ha kemény edzést végzel, akkor azt tapasztalod, hogy mindkét orrlyukad egyaránt működik.

A szubtilis testben három energiacsatorna van. A bal csatorna a bal orrlyuknak felel meg, és Idának hívják. A jobb csatorna a jobb orrlyuknak felel meg, és Pingalá a neve. A középső csatorna a Szusumná. Ha tudatos energiád a gerinc aljából a Szusumná csatornán keresztül teljesen feljön, és áthalad a homlokodon, majd a fejed tetején keresztülhatol az ezerszirmú lótuszon, akkor a legmagasabb nirvánába jutsz. Ha akarod, gyakorolhatod a bal majd a jobb, végül együtt mindkét orrlyukadon keresztüli légzést. Ezt naponta gyakorolhatod.

Vannak emberek, akik nem tudják, hogyan kell helyesen lélegezni. Egy másik probléma, hogy teljesen a mellkasukra fordulva alszanak, ami egy rossz alvásmód. Ilyenkor az Idá, a Pingalá és a Szusumná egyáltalán nem tud működni. Mindig a Fény felé kell fordulnunk, amikor alszunk. Ha a hátunkon vagy az oldalunkon fekszünk, akkor kapunk valamennyi Fényt. De ha a mellkasunkon alszunk, azzal rögtön elálljuk a Fény útját.

Kérdés: A lélek fejlődésének mely pontján szabadul fel a kundalini, és kezd emelkedni a Brahman nyílás felé?

Sri Chinmoy: Erre sem létezik szigorú és merev szabály. Sok ember megvalósította Istent, anélkül, hogy kundalini erőt fejlesztett volna. Ugyanakkor olyanok is vannak, akik nem valósították még meg Istent, de mondjuk, a következő két vagy három inkarnációjukban sikerülni fog nekik és már megszerezték a kundalini erőt. Nem kell hogy a lélek fejlettsége és fejlődése valamint a kundalini között közvetlen kapcsolat legyen. A lélek fejlődése a lélek manifesztálódását jelenti. Sokan vannak, akik látják lelkük képességeinek és lehetőségeinek fokozatos feltárulását és teljes kinyilatkozását, de nem fejlesztették ki kundalini erejüket. Ehelyett spirituális erőt kapnak Istentől.

Kérdés: A kereső számára a hét csakra közül melyik megnyitása a legfontosabb?

Sri Chinmoy: Először a szív csakrát vagy spirituális központot kell megnyitni. Ez nem csak a kezdőkre vonatkozik, hanem mindenkire, aki spirituális életet él és meg akarja nyitni a csakráit. Szanszkrit szóval ezt a csakrát Anáhatának hívjuk, a Hangtalan Hangnak. A mag hangja a Jam, ez a csakra titkos neve. De nem szükséges a jam szót használni; ismételheted a „Supreme” vagy az „Isten” szót is. Vannak, akik több örömöt kapnak, ha Isten nevét, a Supreme-ot ismétlik. A te esetedben a legjobb, ha a Supreme-ot használod, ha meg akarod nyitni ezt a csakrát. Amikor ez a csakra megnyílik, akkor Örömöt, Békét és Üdvösséget fogsz érezni. A külső érzelmek, a vitális érzelmek vagy zavaró érzelmek a csakra megnyitásával megtisztulnak. A kezdők, de bárki más számára is, aki meg akarja nyitni a csakráit, a legjobb, ha a szív csakrát nyitja meg először.

A Zen Buddhizmus szerint a köldök csakrát kell először megnyitni, de a spirituális élet szigorúan vett hindu rendszere szerint ezt a csakrát nem szabad megnyitni, míg a szív csakra nincs nyitva. Ha a köldök csakra a szív csakra előtt nyílik meg, a legalacsonyabb tisztátalan életerő belép a szívbe és elpusztítja annak minden spirituális lehetőségét. A Zen Mesterek azt mondják, hogy az alacsonyabb központokra való koncentráció és azok megnyitása tisztulást eredményez. De én úgy érzem, jobb előbb a szívet megnyitni. Azután ha felfelé akarsz haladni, tégy úgy; ha lefelé akarsz menni, menj arra! Ezen a ponton a tanításom különbözik a Zen gyakorlattól.

IV. rész – A sors és a gonosz erők

Kérdés: A baleseteket a gonosz erők okozzák, vagy csak van a világegyetemben valami, ami véletlenszerűen okoz dolgokat?

Sri Chinmoy: Körülöttünk mindenhol vannak gonosz erők. Ezek az erők olykor okozhatnak baleseteket. Némelykor azonban a koncentráció hiánya vagy a bennünk lévő erők eredményeznek baleseteket.

Kérdés: Ha egy repülőgép lezuhan, akkor az utasok koncentrációjának a hiányáról van szó?

Sri Chinmoy: Nem. Okozhatják gonosz erők, a pilóta koncentrációjának hiánya vagy néhány utas karmája. A pilóta lehet jó, de a gép egyszer csak tüzet fog. Lehet, hogy húsz utasnak elrendeltetett, hogy meg kell halnia azon a napon; ez az ő karmájuk. Ez nem az egyes utasok koncentrációjának hiánya. Az idő eljött számukra. Elrendeltetett, hogy repülőgép balesetben fognak meghalni.

Kérdés: De tegyük fel, hogy száz utas volt a gépen.

Sri Chinmoy: Akkor lehet, hogy mind a száz utas számára el volt rendelve a halál. A földön élő emberek milliói és milliárdjai közül lehet, hogy az összes utasnak ez volt a sorsa. Ez pont olyan, mintha egy osztályban tanulnánk. Az együtt tanuló diákok is, különböző házakban laknak. Mindegyiküknek van saját háza. Ehhez hasonlóan, ez is olyan, mint egy osztály. A haláluk el volt rendelve és ők összejöttek, a sorsuk a repülőn pecsételődött meg.

Lehet, hogy ez az ok, de lehet, hogy a gonosz erők támadása. Lehet, hogy egyáltalán nem ez a sorsuk. A kétszáz ember közül lehet, hogy egynek sem kellett volna meghalnia azon a napon.

Kérdés: Mit tehetnek az utasok, hogy megvédjék önmagukat a gonosz erőktől?

Sri Chinmoy: A rendszeres ima és meditáció az egyetlen mód. Ez olyan, mintha tudnánk, hogy van egy ellenségünk. Mondjuk, hogy reggel el kell hagynunk otthonunkat. Nem maradhatunk otthon egész nap, ez lehetetlen. De azt kell éreznünk, hogy védelem alatt állunk abban a pillanatban, amikor elhagyjuk a házat. Néha, ha a meditációnk és az imánk nem túl mély vagy erőteljes, az erők megtámadhatnak, és okozhatnak egy kis problémát. De ha egyáltalán nem imádkozunk vagy meditálunk, akkor minden védelem elvész.

Ugyanakkor a hála is az ima és a védelem egy formája. Ha korán reggel hálát adunk a Legfelsőbbnek, akkor ez a hála maga fog védelmezni minket. Nem kérünk védelmet. Hálát adunk, mert Isten tett értünk valamit. Abban a pillanatban, amikor hálát adunk, Isten megnöveli fogékonyságunkat. Ahogy megnöveli fogékonyságunkat, a Fény azonnal részünkké válik. A Fénynek az a feladata, hogy részünkké váljon. A Fény minden pillanatban arra vár, hogy részünkké válhasson. Amint fogékonyak leszünk, amint megnöveljük befogadóképességünket, részünkké válik. A fogékonyságunk olyan, mint egy edény. Minél inkább megnöveljük, annál többet tud magába fogadni.

Kérdés: Lehetséges, hogy egy repülőgép pilóta lélekjelenléténél vagy belső tulajdonságainál fogva elhárítsa az elrendeltetett balesetet?

Sri Chinmoy: Ha valami ártalmas dolog készül, az ellenséges erők tudják, hogyan lehet belénk lépni. Bárki legyen is az első pilóta, belé fognak hatolni, és tesznek valamit, hogy elvonják a figyelmét. Elveszik a bölcsességét.

Legutóbb, mikor Európából jöttem vissza, első osztályon utaztam. Százból kilencvenkilencszer a másodosztályon utazom, de ez alkalommal az első osztályon utaztam. Nagyon közel ültem a pilótához, és a repülés nagy része alatt nyitva volt az ajtó, így én láthattam őt. Két óra vezetés után a pilóta és az egyik légi utaskísérő – mondjuk így – romantikus életbe kezdett. Ez a fiatal lány odament a pilótához, és beszélni kezdett vele, simogatta a fejét, majd megmasszírozta. Mindenféle dolgot csinált az a lány. Nagyon meg voltam döbbenve. Volt egy pont, amikor majdnem külsőleg is megmondtam a pilótának, hogy nem csinálhat ilyeneket, amikor az a dolga, hogy vezesse a repülőt. Egy másik úriember ült közvetlenül mögöttem és még két vagy három személy volt körülöttem. Mindenki látta, mit műveltek. Nem a harmadik szememet használtam! Nem kellett csukva tartani a szememet, hogy lássak belsőleg, de ahogy ott ültünk, végig imádkoztam. Azt gondoltam, hogy a mellettem ülő személy majdcsak csinál valamit. Sok ember volt ott, akik nyílt szemmel nézték őket. Kétszáz ember volt a gépen, de a pilóta és az utaskísérőnő egyáltalán nem törődtek az életünkkel.

Aztán hozták az ételt. A lány vitt ételt a pilótának, és én nem hallottam, hogy mit mondott, de az egész étel és minden leesett és szétszóródott a padlón. Mindketten mosolyogtak. A lány nem bosszankodott, a pilóta nem bosszankodott – nem volt harag, semmi. Na most, ha ez nem szerelem, akkor mi a szerelem? Mindenféle dolgot műveltek meglehetősen gondatlanul. Ő volt az első pilóta és egy interkontinentális járattal jöttünk vissza Európából. Kinek az életét sodorták veszélybe? Hát nem az összpontosítás hiánya a pilóta és a lány részéről, amit csináltak? Ez volt a sorsa a gépen lévő kétszáz embernek.

Amikor New York állambeli, Farmingdale-be mentem beszédet mondani, ott volt egy fiatal lány, aki repülőgépen dolgozott. Három vagy négy alkalommal eljött a Központunkba. De aztán nem jött többet és hagyott nekem egy üzenetet. Azt írta: „Őszintének kell lennem magamhoz, az az élet, amit mi élünk, még fenn a repülőgépen is, ellentétben van az Ön filozófiájával, így nem tudok ide járni.” Azt mondtam magamnak: „Nagyon boldog vagyok. Maradj a saját életedben. Ne gyere a Központomba.”

Tehát az ellenséges erők néha megzavarhatják a koncentrációnkat. Van, hogy a sorsunk már megpecsételődött, néha pedig az úgynevezett segítőink kényének kedvének vagyunk kiszolgáltatva. Mondjuk, egy taxiban vagyunk. Teljesen megbízunk a taxi sofőrben, de ő amint meglát egy másik sofőrt, rögtön elkezd vele mindenféle rettenetes dologról beszélgetni. Kibírhatatlan a beszédstílusuk! Mit tehetünk? Ha odafigyelünk rá, akkor megőrülünk. Így inkább transzba esünk, miközben ő csak folytatja tovább és tovább. Négy vagy öt évvel ezelőtt, rendszeresen taxival utaztam, és ilyen kifejezéseket tanultam a sofőröktől. Azt mondtam: „Ez az ő életük.” Az egyik taxisofőr minduntalan követi a másikat, és állandóan beszélgetnek. Hol van ilyenkor a koncentrációjuk? Teljességgel a durva fizikaiban. Azt gondolhatja, hogy ő kitűnő sofőr, de már be is engedett néhány ellenséges erőt, néhány nagyon istentelen erőt. Lehet, hogy ő kitűnő sofőr, de ha én az autóban vagyok és hirtelen valami hibát vét, oda az életem. Ki vagyok neki szolgáltatva. A sofőr feladata, hogy elvigyen bennünket a célunkhoz, így hát nekünk bíznunk kell benne. De aztán valami ellenséges erő megtámadja és máris egy másik világban van. Nekem viszont ebben a világban kell maradnom. Ekkor csak az ima, a koncentráció és a meditáció menthet meg.

Kérdés: Egyszer volt egy félreértésem egy sofőrrel, de ártatlan voltam. Azt gondolta, hogy becsaptam, és igazán megátkozott. Mi történik, ha megátkoznak?

Sri Chinmoy: Semmi sem történt veled, mert külsőleg te nem átkoztad meg őt. Mivel a saját erőd elég nagy, az életerőd fel tudta dolgozni az erőt, amit ő használt. Ő megátkozott téged, de te nem viszonoztad, habár megvolt rá az erőd, hogy visszaüss. De mivel nem viszonoztad, az erőd megmaradt arra, hogy semlegesítse az ő energiáját anélkül, hogy az zavart okozzon vagy elpusztítson. A vitális síkon, ha a megtámadott nem üt vissza, az nem jelenti azt, hogy az áldozat teljesen elpusztult. Nem! Képes elnyelni az erőt, ami megtámadta.

Kérdés: Tegyük fel, valami rosszat tettem valakinek, akinek nincs okkult ereje, de teljes szívéből azon volt, hogy megátkozzon. Van-e az átoknak ereje?

Sri Chinmoy: Az átoknak akkor van ereje, ha valaki erőt koncentrál bele. Ha egy spirituális Mester, akinek van ereje, megátkoz valakit, az valóban veszélyes lehet. A Védikus Látók össze-vissza szórták az átkokat. Az önmegtartóztatással erőt fejlesztettek ki. Ezzel az erővel építeni tudtak, de ugyanígy használhatták szemükön keresztül is, hogy elpusztítsanak vagy felszabadítsanak valakit. Ha valaki külsőleg megátkoz téged, csak a száj az eszköz, használhatta volna a szemét is, ami sokkal erőteljesebb.

Kérdés: Azt mondták nekem, hogy egy negatív lény van körülöttem és próbál irányítani. Igaz ez? Ha igen, hogyan szabadulhatnék meg tőle?

Sri Chinmoy: Szeretném nyíltan megmondani neked, hogy minden problémád megoldódik, ha elfogadsz egy spirituális Mestert. Ha így gondolkodsz, csak becsapod magad. Ezek nem negatív lények. Csak egyfajta szellemi bűvöletben élsz, egy képzetet kergetsz, amit te hoztál létre saját magadban. Ez teljesen a te kitalációd. Tehát el kéne menned, és elfogadnod egy spirituális Mestert.

Ha bennem nem érzel semmit, nem baj. Van még sok-sok spirituális Mester. De csak egy spirituális Mester tudja megoldani a problémádat. Kérlek, ne haragudj, hogy ezt mondom: nem akarok kíméletlen lenni, de nagyon határozott kell legyek veled ebben az ügyben, mert csak bajt csinálsz magadnak. Eljön majd az a nap, amikor bármelyik spirituális Mester rendkívül nehéznek fogja találni, hogy kezdjen veled valamit. Ekkor a Mester egyszerűen csak ennyit fog mondani: „Ez reménytelen eset.” Most még nem vagy reménytelen eset, tehát el kellene menned, hogy keress egy spirituális Mestert, akiben teljesen megbízol, és az a spirituális Mester a gondodat fogja viselni. Ezek mind elementáris erők, amiket te hoztál létre. Fokozatosan átveszik az uralmat feletted és arra kényszerítenek, hogy olyan dolgokat tegyél, amik ellene vannak saját akaratodnak. Kezdetben meggyőznek, hogy ők jó dolgot mondanak, és te meg fogod azt tenni. Aztán, idővel rájössz, hogy ezek az erők mind istentelenek. De addigra már tehetetlen leszel, és képtelen leszel irányítani saját életedet. Így az én őszinte kérésem hozzád, hogy keress fel egy spirituális Mestert, hogy Ő vezessen téged.

Ne próbáld meg saját magad irányítani az életed. Életedben a legnagyobb hiba, hogy mostanáig azzal próbálkoztál, hogy saját magad irányítsad azt, ami teljességgel helytelen. Még a közönséges életben is tanárhoz mész, ha tanulni akarsz valamit, mert nem tudod, hogy ez a betű A, B, vagy C. A tanár megmondja neked és akkor már tudod. A spirituális életben azonban a spirituális Mester belsőleg vezet téged. Külsőleg is vezet, de többnyire belsőleg vezet, mert ez a legkönnyebb és ugyanakkor a leghatásosabb mód. Az egyes keresőket belsőleg, a saját fejlettségüknek és fogékonyságuknak megfelelően vezeti.

Kérdés: Előfordulhat, hogy mi magunk válunk ellenséges erővé?

Sri Chinmoy: Nem mi vagyunk a tettesek. Mindig vannak körülöttünk ártó erők. Nem mi vagyunk a romboló erők, és nem mi teremtettük őket. De mi engedjük meg nekik, hogy bennünk és rajtunk keresztül működjenek. Én nem vagyok tolvaj, de ha hagyom, hogy a tolvaj valami rosszat tegyen, akkor éppoly rossz vagyok, mint ő, és ugyanannyira felelős. Ezek az erők nem mindig a fizikai síkról származnak; lehetnek a szubtilis vitális vagy a szubtilis fizikai síkról is. Ezek az erők a szubtilis síkokról is jöhetnek. Igaz, hogy nem mi vagyunk a cselekvők, de hagyjuk nekik, hogy működjenek bennünk. Én nem fogok lopni, de ha segítek neked lopni, nem vagyok ugyanolyan rossz, mint te?

Kérdés: Beszélgettem valakivel, aki okkultizmussal foglalkozott. Ilyen esetben legjobb, ha otthagyom ezt az embert, amint lehet, vagy meg kellene próbálnom, amennyire tudok, szeretetet és törődést mutatni iránta.

Sri Chinmoy: Ha ez a személy erősebb, mint te, akkor nem fogod tudni megtéríteni őt. Erről szó sem lehet. De ha te mélyen ragaszkodsz ehhez az emberhez, ha közvetlen családtagod, vagy nagyon közel áll hozzád, akkor megpróbálhatod meggyőzni, hogy nincs igaza. Lassan, biztosan, saját spirituális fejlődéseden keresztül az egész arcod ragyogni fog, sugározni fog róla a fejlődésed. De ha ő semmiféle módon nem áll közel hozzád, akkor nem vagy köteles meggyőzni saját spiritualitásoddal. Azaz, nem kell előtérbe hoznod belső tudásodat, belső bölcsességedet vagy belső fényedet, és felajánlani ezt az egyént a Legfelsőbb Lábainál.

Ha a személy nagyon-nagyon közel áll hozzád, akkor bizonyos mértékig köteles vagy a helyes dolgot mondani, a helyes dolgot tenni és a helyes dolgot mutatni. De ha valaki csak alkalmi barát, akkor meg tarthatja a nézeteit, és te is megtarthatod a magadét. Így nem keveredsz semmilyen konfliktusba. Hadd járja csak a saját útját. Ha van neki spirituális Mestere, akkor a legjobb, ha arra bátorítod, hogy a Mesterét kövesse és ne azt az okkult tudást, amiről olvasott. De azt is tudnod kell, hogy emberek milliói élnek a földön, akik rengeteg helytelen dolgot tesznek. Ha megpróbálod tökéletesíteni őket, anélkül, hogy te magad teljesen tökéletes lennél, akkor Istenmegvalósításod elérhetetlen messzeségben marad. A legjobb, ha bölcs vagy, és megnézed, milyen közel állsz hozzá, milyen fajta kapcsolatot létesítettél már eddig azzal a személlyel.

Kérdés: Néha, amikor beszélek valakivel, szeretném tudni, hogy milyen ember ő, de tehetetlennek érzem magam.

Sri Chinmoy: Magad előtt látsz egy embert. Próbálj nagyon közel kerülni ehhez a személyhez. Ha ténylegesen nem hallod a lélegzetét, akkor próbáld elképzelni azt. Amikor belélegzik, te is belélegzel, akkor is, ha esetleg fáradt vagy kimerült vagy. Ha háromszor vagy hatszor ily módon el tudod kapni a lélegzetét, ha azonosultál a lélegzetével azonnal tudni fogod, hogy jó ember-e vagy rossz. A válasz száz százalékosan pontos lesz. Ez a módszer nagyon hatásos.

Kérdés: Ezt akkor is meg lehet tenni, amikor beszélek valakivel? Nem fogja észrevenni?

Sri Chinmoy: Miért ne? Miközben valamit megbeszélsz valakivel, elképzeled vagy láthatod, hogy eggyé válsz a személy lélegzetével. Ez a legalacsonyabb szintű okkult erő – a legalacsonyabb, de igen hatásos, hiszen a gyermekek is tudnak okkult erőkkel játszani. Fokról fokra jártassá válsz és rákényszerítheted a másik személyt, hogy veled lélegezzen, ahelyett, hogy te várnád, mikor vesz levegőt. Tehát amikor belélegzel, ha azonosulsz vele, akkor a te lélegzeted és az ő lélegzete eggyé válik.

Kérdés: Néha megkérdezel minket, hogy egy tanítvány jó hangulatban vagy rossz hangulatban van-e, vajon ezzel a módszerrel meg tudnánk mondani?

Sri Chinmoy: Természetesen igen. Megpróbálhatod, de van egy másik módszer is, amit kipróbálhatsz. Ha meglátsz valakit, nem kell az arcára nézned. Csak koncentrálj a szívedre, ami örökkön határtalan, és egy röpke pillanatra nyisd ki szíved kapuját. Végtelen szíved lesz a ház. Amikor kitárod az ajtót, a kérdéses személy egy olyan gyönyörű, határtalan szívet fog látni, hogy részévé akar majd válni. Ekkor figyeld őt, és hogy jó tudatállapotban van-e, hogy keresi-e a képemet vagy az oltárt. De ha rossz tudatállapotban van, akkor zavarba jön és megpróbál elrejtőzni. A rossz tudatot az emberek mindig megpróbálják elrejteni. Még amikor előttem állnak, akkor is csukva tartják a szemüket, habár nincsenek transzban. Olyanok, mint a varjú. A varjú elrejti a drágakövet, és azt gondolja, hogy mivel ő nem látja, mások sem láthatják. Hasonlóan, néhány tanítvány csukva tartja a szemét, és azt gondolja, hogy én sem látom az arcát. De természetesen, ami a szívükben történik, az az arcukon is megjelenik, és látom azt.

Így azonnal meg tudod mondani, milyen tudatban van valaki. Ha a személy rejtőzködik, ha valami rosszat tett, könnyen meg tudod állapítani. Ellenben ha a képemet vagy az oltárt keresi, abból a belső mozdulatból és taglejtésből tudhatod, hogy jó tudatban van. De a másik módszert, a lélegzetével való azonosulást is használhatod.

Tapasztalatok a spiritualitás birodalmában

Kérdés: Néhány hónappal ezelőtt egy nagyon szokatlan tapasztalatom volt. Egészen korán reggel, amikor még aludtam, egy erőt éreztem magamban, és fizikailag úgy éreztem, mintha egy csomó levegő lenne a fejemben. Nem számít, mennyi istentelen gondolat próbált elmémbe hatolni, ez az erő nem engedte be őket.

Sri Chinmoy: Egy röpke pillanatra Isten, az Ő végtelen Jóságából, felnyitotta a harmadik szemed. A harmadik szem Fénye volt az, amit az erőként tapasztaltál, aminek megvan a képessége, hogy elpusztítson minden istentelen, gonosz gondolatot. Amikor a harmadik szemed felnyílik, elpusztítja minden múltbeli istentelen cselekedetedet. És miközben ezeket elpusztítja, megtisztítja egész létezésedet, így nincs olyan istentelen gondolat, ami az elmédbe léphetne és megzavarhatná meditációdat. Ez nagyon-nagyon magas tapasztalat, amit Isten adott neked.

Sokszor megtörténik, hogy a keresők nagyon-nagyon magas tapasztalatokat kapnak. Ez nem az ő saját törekvésüknek köszönhető, pusztán egy mély meditációnak. Néha, Végtelen Könyörületéből, Isten ad valami magas tapasztalatot. Miért teszi ezt? Mert ha egyszer látjuk a Fényt, azt reméljük, hogy újra megláthatjuk, és spirituális életünkben nagyon keményen dolgozunk érte.

Ez így működik: Az apa ad a gyermekének egy dollárt. A gyerek azonnal megismeri a dollár értékét. Az apa nem fog minden nap adni egy dollárt és a gyerek tudja, hogy dolgoznia kell érte, hogy megkapja. Máskülönben, ha a gyereknek nincs semmije, amit megbecsülhetne, csodálhatna, és amiért küzdhetne, akkor a gyerek nem fog dolgozni. Hasonlóan, az Örök Atya is ad nekünk néha egy nagyon kis Fényt. Aztán, mivel nagyon örülünk ennek, és úgy érezzük, hogy rettenetes szükségünk van rá, dolgozni fogunk érte.

Kérdés: A fejem tetején éppen most nyomást érzek. Mit jelent ez?

Sri Chinmoy: Különböző okai lehetnek annak, ha valaki a feje tetején nyomást érez. Néha a személy a képességein felül Fényt húz le. Ez olyan, mint amikor egy gyerek valami nagyon nehezet próbál meg fentről lehúzni, és az betöri a fejét.

Az is megtörténik néha, hogy Isten Kegyelme és az egyén törekvése éppen megnyitja ezt a központot, az ezerszirmú lótuszt. Ilyenkor is hatalmas nyomást lehet érezni. De az adott személynek kell tudni, hogy a képességén túl húzott- e le fentről, vagy a központ ébredése ez az érzés. Ha tudatosan és spontán módon történik, azt jelenti, hogy a korona csakra nyílik meg.

Kérdés: Fehér ragyogást láttam mögötted. Mit jelent ez?

Sri Chinmoy: Ez a ragyogás az Isteni Anya, az Univerzális Anya Tudata. A fehér a tisztaságot jelképezi, és az Univerzális Anya tudatos Fényét is. Az Univerzális Anya működik bennem és általam. Amit te látsz az az Univerzális Anya Tudat-Fénye, aki bennem van, és aki vezeti a spirituális mozgalmunkat. Tehát az Ő végtelen Jóságából, az Úr megmutatta, mit érhetsz el. Ez, amit Ő megmutatott neked, csak egy jelentéktelen, kicsi, elenyésző mértékű Fény volt. A harmadik szemből jött hozzád, Erő formájában. Mások is látták ezt a Fényt. Számos tanítvány látta már ezt. Kérlek, ne érezd azt, hogy ez a Fény kísértés. Nem, szó sincs róla. Az Úr sosem kísért minket. Ő csak bátorít minket. Biztosítalak benneteket, amikor teljesen készen álltok, Ő végtelen mértékű fényt ad majd nektek.

Kérdés: Uram! Olvastam az asztrális utazásokról, hogy meditációval az ember lelke elhagyhatja a testét és utazhat. Tett már ön valaha is ilyet?

Sri Chinmoy: Megtettem több százszor és ezerszer is. Ez az utazás az asztrális testben történik. Ez az asztrális világ a fizikai testen belül van, a vitális világban. Ez nem a durva fizikai testben található, hanem a belső világban. Ha gyakorolja a spiritualitást, ön is képes lesz erre.

Van egy különleges Jóga, a Kundalini Jóga, ami hat fő központtal, vagy csakrával foglalkozik, a gerinc aljából kiindulva. Van még egy központ a fejtetőn, amit az ezerszirmú lótusznak hívunk. Ha a Kundalini Jógát követi, megnyithatja ezeket a központokat. Ezek a központok nem a szó szoros értelmében vett testben vannak, különben az orvosok már rég felfedezhették volna őket. A szubtilis testben találhatók. Ha meg tudja nyitni ezeket a szubtilis testben lévő központokat, akkor rendelkezni fog minden olyan képességgel, amit asztrális erőnek hívunk, és a világon bárhova el tud majd utazni belsőleg.

Kérdés: Ezt meditációval éri el?

Sri Chinmoy: Mindezt meditációval tettem. De mi a „törekvés” kifejezést használjuk. Ha van belső sírásunk, ezt hívjuk törekvésnek. Ha a gyermek sír, mindegy, hogy az anyja hol van, rohan hozzá, hogy megetesse. Hasonlóan, ha van belső sírásunk vagy törekvésünk, akkor Fényt, Üdvösséget, Gyönyört, Eksztázist és isteni Erőt kapunk – nem emberi erőt, ami összetör, hanem isteni Erőt, ami energiával tölt fel. Mindezt megkaphatjuk a törekvésünktől. A törekvésben benne foglaltatik a koncentráció, a meditáció és a kontempláció. Ez a spirituális létra három foka. A koncentrációval kezdjük. Aztán a második lépés a meditáció és a harmadik lépés a kontempláció. Ezek után jön az utolsó lépés, amelyben a tudatunk teljesen egybeolvad az Abszolúttal.

Bizonyosan a meditáció a válasz. Ha mi anyagi dolgokért sírunk és sok más egyébért, megkapjuk őket. Hasonlóan, ha valami isteni célon meditálunk vagy belsőleg sírunk érte, akkor biztosan megkapjuk azt.

Kérdés: Lenne szíves beszélni az aura különböző színeiről? Kék fényt láttam ön körül.

Sri Chinmoy: A kék a spiritualitás színe. A kék a Végtelenséget jelenti, és a kék a kreativitást jelenti annak kristálytiszta formájában. A kék szín az, amely folyamatosan növekszik az emberi természetben csakúgy, mint az isteni természetben. Amikor emberi természetünkben növekszik, megpróbálja kitágítani korlátozott emberi természetünket. Amikor isteni természetünkben növekszik, megpróbálja elterjeszteni az Igazságot, manifesztálni az Igazságot, amit már megtestesít. Az emberi természetben megpróbál kiterjedni, az isteni természetben megpróbálja kinyilvánítani saját Fényét. A kék szín, ha olyan, mint az ég kékje, akkor Sri Krisnának, India második Avatárjának a színe.

A kék az én színem is. Azt jelképezi, hogy belsőleg megvalósítottam a Legmagasabb, Abszolút Legfelsőbbet. Mint spirituális Mesternek, az összes szín megtalálható az aurámban, éppúgy, mint a többi Mester esetén. Az átlagos emberi lényeknek csak egy szín van az aurájukban. Néhányuknak kettő vagy három, ha már haladók. De az átlagos embereknek rendszerint nincs több három színnél az aurájukban. De a spirituális Mesterek aurája az összes színt tartalmazza. Ha valaki narancssárgát lát körülöttem, akkor ez nem tévedés. Az aurámban ott van a kék, zöld, narancs, vörös és az összes többi szín. De a kedvenc színem, a legszembetűnőbb színem a kék. Ezután jön az arany. A kék a magasság, a legmagasabb Magasság, az arany pedig a kinyilatkoztatása ennek a Magasságnak. Amikor az aranyszín megérinti a földi atmoszférát, vöröses színné válik. Ez az Erő megjelenési formája, amikor megnyilvánul. Amikor a tanítványok élénkvöröset látnak, ez az arany színnek egy megnyilvánulása a fizikai síkon, a földi atmoszférában. Néhány tanítvány arany színt, aranyat lát körülöttem. Ekkor manifesztációmat egy magasabb tudatszinten látják.

Kérdés: Hat az ön tudata a házára?

Sri Chinmoy: Minden háznak van teste, életereje, elméje, szíve és lelke. A testtudat, vitális tudat, mentális tudat összes tulajdonsága benne van a házban. A ház lelke és szíve olyanok, mint a különálló emberi lények. Amikor a gyerekek otthon vannak és a szülők nem, a gyerekek boldogtalannak érzik magukat, mert a szülők távol vannak. Hasonlóan, amikor elmész otthonról, ház-gyermeked hiányol téged, szenved.

Az oldal fordításai: Russian , Italian , Czech , Bulgarian
Ez a könyv a következő hivatkozási kulcs segítségével idézhető om
Creative Commons License
Ez a munka a következő szerzői joggal rendelkezik Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.