Az egység-béke szíve

Vissza a tartalomjegyzékhez

A szerkesztő előszava az első kiadáshoz

Sri Chinmoy a könyvben szereplő verseket 1989 februárja és júliusa között az Egyesült Államokban, Kanadában, Európában, Ausztráliában és Új-Zélandon tartott békekoncertek során ajánlotta fel.

Megjegyzés

Yale Egyetem
New Haven, Connecticut állam, USA
1989. február 26.

1.

A béke Isten saját Fejlődés-Tökéletesség-Elégedettsége
Az ember születés és halál nélküli
Isten-éhség-életében.

2.

A béke mosolyogva felelősségre vonja,
És azonnal el is némítja
Elmém kétség-mennydörgését.

3.

A béke és semmi más nem lehet soha
Az emberiség beteljesült tökéletesség-álmának
Boldogság-valósága.

4.

A béke az igazságkereső és az Istenszerető
Legbiztonságosabb és egyben a legmagasabb
Felemelkedése.

5.

A béke az emberiség
Tudatlanságtól megszabadult
És Istent megbecsülő
Örökkévaló élete és végtelen lélegzete.

Megjegyzés

Brown Egyetem
Providence, Rhode Island állam, USA
1989. március 5.

6.

A béke az én tudatos
És állandó engedelmességem
Belső Vezetőm,
Szeretett Legfelsőbb Uram Akaratának.

7.

Békeszívem abban a pillanatban kivirágzik,
Amikor meglátja
Ego-elmém leáldozását.

8.

Szívem és én csak akkor kapunk
Bőséges békét,
Ha elmém elveszíti
Elefánt-nehéz
Vonakodás-súlyát.

9.

Legfelsőbb Uram iránti lélekteljes szeretetem
És
Az Ő jótékony Hite bennem
Gyümölcsöző békét ad nekem.

10.

Amikor Uram alászálló
Könyörület-Szeme
És az én felemelkedő
Törekvés-szívem találkozik,
Szívem legmélyén békét érzek
Végtelen mértékben.

Megjegyzés

Buchman Hall
New York City, USA
1989. március 7.

11.

A béke hiánya
Szívedben
Az én Uram
Bánatos sóhajának
A jelenléte.

12.

Legfelsőbb Uram,
Hogyan legyen lelki békém
Minden reggel, mielőtt belépnék
Az élet forgatagába?
„Gyermekem,
Minden reggel kérdezd meg a szíved,
Jóval azelőtt számolja meg mennyei Áldásaimat,
Mielőtt megengednéd elmédnek,
Hogy megszámolja a földi vádiratait.
Gyermekem,
Ez az egyetlen út,
Hogy lelki nyugalmat nyerj
Korán reggel
És egész nap.”

Megjegyzés

Buchman Hall
New York City, USA
1989. március 13.

13.

Életemnek égető szüksége van a békére.
Ezért, szívem törekvés-sírására támaszkodva
Azonnal el kell hallgattatnom
Elmém ego-mennydörgését.

14.

Isten veletek, Isten veletek,
Régi elvárás-barátaim!
Az elengedés kell hogy legyen
Az én teljesen új barátom,
Ha szívem legmélyén
Őszintén igénylem a békét.

15.

Vonakodás, hagyj békén,
Hagyj békén!
Önkéntesség, tiéd vagyok,
És érted vagyok.
Imádkozzunk együtt
Belső Vezetőnkhöz,
Meditáljunk együtt
Belső Vezetőnkön
A békéért,
Rengeteg békéért, végtelen békéért!
Ő majd végtelen Bőkezűségéből,
Választott Órájában,
Békét, békét, békét ad nekünk
Végtelen mértékben.

Megjegyzés

Cornell Egyetem
Ithaca, New York állam, USA
1989. március 16.

16.

Csak a hála szíve
És
Az önátadás élete
Nyújthat a keresőnek
Békét, bőséges békét.

17.

Szívem legmélyén
Békét érzek abban a pillanatban,
Amikor odaadás-életem
Megkongatja az egység-harangot.

18.

Semmi neheztelés belül,
Semmi neheztelés kívül,
Ha békét akarok.
A megvilágosodás
A törekvő szívemben
És
Az odaadás életemben az,
Amire örökké szükségem van.

19.

Csak akkor lehet bőséges békém,
Ha a szívem, elmém, életem
És a testem
Szeretetteljes, hűséges
És önfeláldozó
Egymás iránt.

Megjegyzés

Princeton Egyetem
Princeton, New Jersey állam, USA
1989. március 27.

20.

A béke a lélekteli szívem
Hála-hidja
Isten Hazája felé.

21.

A béke
az én feltétel nélküli önátadás életem
Isten Irgalmasság-Szeme iránt.

22.

Béke az én lankadatlan szeretetem
Isten Védelem-Lába
És Irgalmaság-Szeme iránt.

23.

Bőséges mértékben akkor érzek békét
Szívem legbelsőbb mélységeiben,
Amikor nem engedem, hogy elme-elefántom
És életerő-tigrisem
Megtámadja szív-bárányomat.

24.

Végtelen mértékben csak akkor érzek békét,
Ha átadom a kulcsot
Legfelsőbb Uramnak,
Hogy Az Ő édes akarata szerint
Nyissa ki szívem ajtaját.

Megjegyzés

Bécsi Egyetem
Bécs, Ausztria
1989. április 1.

25.

Elmémben békére lelek abban a pillanatban,
Amikor megkérem elmémet,
Hogy ne rohanjon tovább,
És megkérem szívemet,
Hogy kezdjen el dalolni.

26.

Bőséges mennyiségben kapok békét,
Amikor magamhoz veszem az elmémet,
Hogy velem repüljön
Egyszerűség, őszinteség,
Alázatosság és tisztaság-repülőmön
Isten Könyörületességének,
Védelmének és Elégedettségének Egén.

27.

Amire szükségem van, az a békés élet.
És hogy békés életem legyen, arra van szükségem,
Hogy boldogsággal teli szívem legyen.
És hogy boldogsággal teli szívem legyen,
Egész lényemnek a törekvés növekvő lángjává
Kell válnia.

Megjegyzés

Kurhalle Oberlaa
Bécs, Ausztria
1989. április 1.

28.

Bőséges mértékben
Csak Szeretett Legfelsőbb Uram Akaratának való
Megállás nélküli önátadásomtól
Lehet békém.

29.

Abban a pillanatban,
Amikor Istenhez imádkozom békéért,
Ő azonnal egy jobb világot
Ígér nekem.

30.

Amikor lélekteljesen meditálok
A világbékén,
Legfelsőbb Uram
Áldásos, meglepetésszerű Látogatásban részesít.

31.

A béke az én titkos
És szent ösvényem
Legfőbb hála-célomhoz.

Note

Friedrich Ebert Halle
Ludwigshafen, Németország
1989. április 3.

32.

Bőséges mértékben
Érzek békét,
Amikor szívem
Lelkem szivárvány-szépségévé válik.

33.

Végtelen mértékben
Érzek békét,
Amikor életem
Hála szívem illatává válik.

34.

Minden nap,
Legfelsőbb Uram
Az Ő végtelen Bőkezűségéből,
Meglátogatja szív-kertemet
Az Ő Könyörületességgel elárasztott Békéjével.

Note

Heidelbergi Egyetem
Heidelberg, Németország
1989. április 4.

35.

Szívem hála-könnyei
És
Az életem önátadás-mosolyai
Mérhetetlen békét adnak nekem.

36.

Lelki békére leltem
Pontosan azért,
Mert nem járok többé
Az önkételkedés útján.

37.

Az elvárás-kihalás
A kezdete
A szív elégedettség-békéjének.

Megjegyzés

Johns Hopkins Egyetem
Baltimore, Maryland állam, USA
1989. május 13.

38.

Tisztítsd meg a szívemet,
Ó, Legfelsőbb Uram!
Békére van szükségem.
Adj tanácsot elmémnek,
Ó, Legfelsőbb Uram!
Békére van szükségem.
Vezesd életemet,
Ó, Legfelsőbb Uram!
Békére van szükségem.

39.

Szabadíts meg engem,
Ó, Legfelsőbb Uram,
Az elvárásba való belegabalyodásomtól.
Békére van szükségem.

40.

Nagy emberek jönnek és mennek.
Ó, hol vannak a béke emberei,
Hol vannak?
Szükségem van rájuk, békére van szükségem.

41.

Remény-bőség-fényemben,
Csupa béke vagyok.
Ígéret-bőség-gyönyörömben,
Csupa béke vagyok.

42.

Csak az állandó hála szíve
És
Az Isten Akaratának való
Feltétel nélküli önátadás élete
A végtelen béke
A két igazi birtokosa.

Megjegyzés

Stanford Egyetem
Palo Alto, Kalifornia, USA
1989. május 22.

43.

Bőséges békém lehet,
Ha meg tudom kongatni
Szívem templomának harangját
Okvetlenül
Minden nap.

44.

Bőséges békém lehet,
Ha szívem templomának szentélyénél
Ülhetek,
És minden nap
Imádkozhatok és meditálhatok.

45.

Békére van szükségem
Szívem legmélyén.
Ezért,
Búcsút kell intenem
Évszázados nyugtalanságomnak.

46.

Békére van szükségem
Szívem legmélyén.
Ezért,
Búcsút kell intenem
Évszázados bizonytalanságomnak.

Megjegyzés

McGill Egyetem
Montreal, Kanada
1989. május 27.

47.

A béke
Hála-szívem
Önátadás-mosolyában van.

48.

A béke tudatos és állandó hajlandóságomat jelenti,
Hogy Isten Könyörületesség-Szemével repüljek
Végtelenségének Égboltján.

49.

Szívem virágzó békéjének tiszta megjelenése
Elmém nyüzsgő kételyeinek eltünését kényszeríti ki.

50.

Bőséges békét érzek
Szívem legmélyén,
Amikor elmém szereti
Bölcsességgel elárasztott lelkem
Egység-dalait.

Megjegyzés

Chiles Auditorium
Portland, Oregon állam, USA
1989. június 12.

51.

Ha békét akarunk,
Akkor folyékonyan kell beszélnünk
Lelkünk nyelvén.
Mi a lelkünk nyelve?
Egység-fény és teljesség-gyönyör.

52.

Isten csak a feltétel nélkül önátadó szívet áldja meg
Az Ő Végtelenségének a Békéjével.

53.

A várakozás mindenütt jelen van,
Minden egyes emberben.
De hol van a mi törekvésünk?
Hol van az odaadásunk?
Hogyan lehet akár csak egy cseppnyi békénk is
Szívünk törekvése
És életünk odaadása nélkül?

54.

Tiéd lesz a béke,
Övé lesz a béke,
Enyém lesz a béke,
Miénk lesz a béke,
A mi legfőbb kincsünk.
Ajánljuk fel szívünk
Szeretet-gyertyalángját
Az egész világon.

55.

Ahelyett, hogy magunkat híressé tennénk,
Tegyük Szeretett Legfelsőbb Urunkat híressé
Itt a földön
Szívünk egyre növekvő sírásával
És
Életünk odaadás-mosolyával.
A miénk lesz akkor az örök,
Végtelen és halhatatlan béke.

Megjegyzés

Állami Sportközpont
Sydney, Ausztrália
1989. július 5.

56.

A béke
Szüntelen imádkozásom
tisztaság-életében van.

57.

A béke
Lankadatlan meditációm
Illat-szívében van.

58.

A béke
Lelkem születés és halál nélküli álmának
Illat-gyönyörében van.

59.

Határtalan békét csak akkor nyerhetünk
Ha teljesen felébredtünk
Az évezredek szendergéséből.

60.

Végtelen békét érzek,
Amikor felkapaszkodom, és elérem
Hit-hegyem
Legmagasabb csúcsát,
És amikor mélyre merülök, és elérem
Hála-tengerem
Legmélyebb mélységét.

Megjegyzés

Logan Campbell Központ
Auckland, Új Zéland
1989. július 7.

61.

Bátornak kell lennem
Hogy elhallgattassam az elmémet,
Ha békét akarok
Szívem mélyén.

62.

Nekem kell kijönnöm
Elmém saját maga által teremtett
Mélabú-éjszakájából,
Ha szeretném meglelni elmém békéjét.

63.

Békére lelhetek
Bőséges mértékben,
Ha lankadatlanul fenn tudom tartani
Szívem törekvését,
És észre tudom venni Uram Lépteit
Szívem folytonos sírásának mélyén.

64.

Minden reggel,
Lélekteljes meditációm végén,
Békét kapok szívem
Lélekteli szivárvány-hitétől.

65.

Ha Isten-vágyakozásom lankadatlan
És őszinte, teljesen őszinte,
Akkor Uram áldásos Békéje
Soha nem maradhat távol.

Note

Auckland Egyetem
Auckland, Új-Zéland
1989. július 8.

66.

Nem az önsanyargatás erejével,
hanem a törekvés erényével,
Tudok és fogok békére lelni.

67.

A béke mindig elérhető
Lankadatlanul törekvő szívem
Illatában.

68.

Ha nem járom tovább
Száraz sivatag-elmém útját,
Akkor biztosan békére lelhetek,
Bőséges békére.

69.

Meg kell győznöm az elmémet,
Hogy Isten feltétel nélkül szeret engem
Bármit is teszek,
Bármit is mondok,
Bárki is vagyok.
Saját módján
Formál és alakít engem.
Életem minden pillanatában
Próbálnom kell érezni
Feltétel nélküli Szeretetét, Könyörületét
És Áldásait,
Ha mindennap és lankadatlanul
Békét akarok valóban
Szívem mélyén.

70.

Ha sikerrel akarok járni
Külső életemben,
Akkor minden pillanatban
Táplálnom kell a reményt.
Csak reménykedve
Indulhatok el utamon
A külső életemben.
Akkor eljön az idő,
Amikor külső életemet
Elárasztja a béke.

71.

Ha szeretnék előrehaladni
Belső életemben,
Akkor minden pillanatban.
Magabiztosságra van szükségem.
A magabiztosságom, az isteni magabiztosságom révén,
Leszek képes előrehaladni
A belső életemben,
És ez a fejlődés csupa béke,
Béke.

Megjegyzés

Arie Crown Színház
Chicago, Illinois állam, USA
1989. július 20.

72

Az egység-béke szíve
Mindig elérhetetlen
A kételkedő elme számára.

73.

Ne próbáljam meg tökéletesíteni a világot.
Elmémben azonnal béke lesz.

74.

Isten Bölcsessége-Nap-Békéje
Magáénak fog tekinteni engem,
Teljesen a magáénak,
Abban a pillanatban, amikor megtagadom
Tudatlanság-elme-hangomat.

75.

Ahhoz, hogy az önátadás-fény
Szolgájává váljak,
A béke-gyönyör
Urává kell válnom.

Az oldal fordításai: Bulgarian
Ez a könyv a következő hivatkozási kulcs segítségével idézhető hop
Creative Commons License
Ez a munka a következő szerzői joggal rendelkezik Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.