Viráglángok

Vissza a tartalomjegyzékhez

A szerző előszava

Az eredetileg 100 kötetben megjelent Tízezer Virágláng című sorozatomból 207 verset válogattam ki a 10 000-ből. Íme, a bennem lakozó költő lélektelien elégedett, a bennem lakozó olvasó mosolygóan elégedett, a bennem lakozó kritikus pedig meglepően elégedett.

Szeretett Legfelsőbb Uram, mit mondhatnék még Neked, és mit vársz még tőlem?

„Hallgass, költő-olvasó-kritikus-fiam. Az Óra, az Én Órám, hamarosan elérkezik.”

– Sri Chinmoy

1. Felfedezted

Uram,
Üres kézzel jöttem Hozzád,
De Te felfedezted,
Hogy a szívem is üres.

2. Istentől jöttem

Istentől, az Örök Álmodótól
Jöttem.
Istenhez, a Halhatatlan Szeretőhöz
Igyekszem.

3. Boldogság-ajándékod

Az összes ajándékod közül,
Amit Istennek adtál,
Boldogság-ajándékodat
Értékeli a legjobban.

4. Az értelem fel akar találni

Az értelem új Istent
Akar feltalálni.
A szív az ősi és örök Istent
Akarja felfedezni.

5. Kérlek, figyelmeztess!

Uram,
Kérlek, figyelmeztess, mielőtt jössz!
Különben lehet, hogy nem ismerlek fel,
És úgy mész el, hogy nem szerettelek.

6. Szívem így szól az értelmemhez

Az értelmem így szól szívemhez:
„Kérlek magasztalnád nekem Istent?”
A szívem így szól értelmemhez:
„Kérlek, imádkoznál Istenhez,
Hogy áldjon meg engem?”

7. Az útiköltség

Mi a viteldíj
A földtől a Mennyig?
A hálaszív
Illat-szépsége.

8. Minden alkalommal, amikor elmenekülök Tőled

Minden alkalommal, amikor elmenekülök Előled
És visszatérek,
Szemeidet megvilágosítóbbnak
Látom, mint előtte,
És a Szívedet megbocsátóbbnak
Érzem, mint annak előtte.

9. Gondolataim Ura

Uram, boldog vagyok,
Mert Te vagy életem Ura.
Nem tennél engem tökéletessé azzal,
Hogy a gondolataim Ura leszel?

10. Két csoda

Hang-életem csodája,
Hogy üldözheti Istent.

Csend-életem csodája,
Hogy átölelheti Istent.

11. Két titkos kívánság

Két
Titkos kívánságom van:
Hogy megmutassam Istennek
Az ember átalakulás-fejét,
És hogy megmutassam az embernek
Isten Könyörület-Lábát.

12. Nem lehetetlen

Az Istenmegvalósítás
Nem lehetetlen az ember számára.
A föld átalakítása
Nem lehetetlen a föld számára.
Az öntúlszárnyalás
Nem lehetetlen számomra.

13. Nem avatkozom bele

Nem avatkozom Isten Dolgába.
Minden nap hagyom,
Hogy egy új világot teremtsen.
Isten sem avatkozik az én dolgomba.
Minden nap hagyja,
Hogy leromboljak egy régi világot.

14. Új imádság

A régi imádságod talán nem változtatja meg Istent.
De Isten új imádságot
Adhat neked,
És ez az új imádság
Igazán boldoggá fog tenni téged.
Mi az új imádságod?
Isten-Elégedettség
Isten saját Módján.

15. Hogy megijessze és megvilágosítsa

Hogy megijessze a bennem lévő állatit,
Istenem csupa Igazság.

Hogy megvilágosítsa a bennem lévő emberit,
Istenem csupa Könyörület.

16. Isten Oroszlán-Ereje

Tegnap
Arra vágytam,
Hogy Isten Oroszlán-Ereje legyek.

Ma
Arra vágyom,
Hogy Isten Szarvas-Sebessége legyek.

Holnap
Arra vágyom majd,
Hogy Isten Bárány-Gyengédsége legyek.

17. Amit tettél

Isten azt akarta,
Hogy érintetlenül menj Hozzá.
De tudod,
Hogy mit tettél!
Anélkül mentél Istenhez, hogy megváltoztál volna.

18. Ó Uram, belefáradtál?

Ó Uram, belefáradtál
Abba, hogy jó legyél?
Úgy tűnik, igen.

Ó Uram, belefáradtál
Abba, hogy isteni legyél?
Úgy tűnik, igen.

Ó Uram, belefáradtál
Abba, hogy tökéletes legyél?
Úgy tűnik, igen.

Ó Legfelsőbb Uram,
Akkor áldj meg engem
Jóság-Szíveddel,
Isteniség-Életeddel és Tökéletesség-Szerepeddel!

19. Két figyelő

Isten az égből
Változatlan Könyörülettel, kísért engem figyelemmel.
Én a földről
Egyre csak tétovázva figyeltem Istent.

20. Az áldás

Szidj fáradhatatlanul Uram!
Fenntartás nélkül sértegess, Uram!
De Uram, ne feledd a Kegyeded!
Évmilliókkal ezelőtt azt mondtad,
Hogy megadod nekem a képességet ahhoz,
Hogy szüntelenül szerethesselek Téged.
Sőt mi több, feltétel nélkül.

21. Üt Isten Órája

Isten befejezetlen Álma
Hozott le engem:
Ekkor ütött Isten Órája.

Isten vég nélküli Valósága
Fog engem felvinni:
Ekkor ismét ütni fog Isten Órája.

22. Még az árnyékom is kerül

Még az árnyékom is kerül engem.
Még a testem sem szeret engem.
Még az életem is csalódást okoz nekem.
Még az Istenem is elfelejt engem.

23. A legutolsó lépés

Mielőtt a Mennyországba jutnánk,
A hálaszív
Az utolsó előtti lépés.

Mielőtt a Mennyországba jutnánk,
Az átadó élet
A legutolsó lépés.

24. Mennynek nézte a földet

Mikor Mennynek nézte a földet,
Sóhajtott.

Mikor földnek nézte a Mennyet,
Meghalt.

25. Igaz lehet ez?

Igaz lehet ez?
Nem köt vágy,
Nem kísért csábítás,
Nem mételyez tökéletlenség.
Igaz lehet ez?

26. Ne késd le a rajtot!

Ne késd le a rajtot!
Teljesen elveszítheted a versenyt.
Mindig tartsd éberen
Szeretet-odaadás-önátadásod!
Akkor nem késheted le a rajtot.

27. Ó alászálló Kék

Ó, alászálló Kék,
Szeretlek.

Ó, felszálló Zöld,
Szeretlek.

Ó, szétterjedő Arany,
Szeretlek.

28. A törekvés elmondja nekem

A törekvés azt mondja nekem,
Hogy Istenem
Részvét-Anya.

A megvalósítás azt mondja nekem,
Hogy Istenem
Megszabadító-Atya.

A kinyilvánítás azt mondja nekem,
Hogy Istenem
Tökéletesség-Barát.

29. Egy aprócska sziget

Egyedül Isten tudja,
Hogy a Mennyei Királyság
Mikor fog végül alászállni a földre.
Addig is Isten
Könyörög törekvő gyermekeihez,
Hogy próbáljanak meg létrehozni
Legalább egy aprócska szigetet,
Melyet Ő földi Mennyországnak nevezhet.

30. Mit adott nekem Isten?

Mit adott nekem Isten?
Gyönyörű szívet.
Mit fogok én adni Neki?
Lélekteljes arcot.

31. A huszadik század

A huszadik századot
Önjelölt Mester-szélhámosok
Árasztották el.

A huszadik századot
Szörnyeteg tanítvány-bolondok
Árasztották el.

32. Könnyező Isten

Egy gondolkodó értelem,
Hanyatló élet.

Egy hanyatló élet,
Semmivé foszló ígéret.

Egy semmivé foszló ígéret,
Könnyező Isten.

33. Egy érdekes kérdés

Egy érdekes kérdés:
Hol van Isten?

Egy ösztönző kérdés:
Mit csinál Isten?

Egy megvilágosító kérdés:
Ki Isten?

Egy beteljesítő kérdés:
Ki más szeretetére van szükségem,
Ha nem egyedül Istenére?

34. Akár tetszik, akár nem

Legfelsőbb Uram,
Akár tetszik, akár nem,
Naponta el fogok jönni Hozzád.
Akár tetszik, akár nem,
Mosolyogva foglak ugratni Téged.
Akár tetszik, akár nem,
Meglepő módon a vállamra foglak helyezni Téged.

35. Jó hely

Jó hely, hogy elkezdjem:
Lelkem lélekteli fészke.

Jó hely, hogy folytassam:
Szívem lelki csücske.

Jó hely, hogy átalakítsam:
Értelmem gondolatgyára.

36. A tudomány

A tudomány valóban az ember
Lélegzetelállító fejlődése.

A spiritualitás valóban Isten
Halhatatlan lélegzetű románca.

37. A zene

A zene szórakozás.
A zene megvilágosulás.
A zene az ember
Állati ugatása.
A zene az ember számára
Isten-Dal és Isten-Tánc.

38. Négy felvonó

A kétség-felvonó sosem működik.
A félelem-felvonó ritkán működik.
A magabiztosság-felvonó alkalmanként működik.
A törekvés-felvonó fáradhatatlanul működik.

39. Hogyan lehet ez igaz?

Legfelsőbb Uram,
Megcsengetted az ébresztőórámat.
Hogyan lehet ez igaz?
Imádkoztál az üdvösségemért.
Hogyan lehet ez igaz?
Koncentráltál a megvilágosodásomra.
Hogyan lehet ez igaz?
Meditáltál a megvalósulásomra.
Hogyan lehet ez igaz?
Kontempláltál a tökéletességemre.
Hogyan lehet ez igaz?
Az elégedettségemért éltél.
Hogyan lehet ez igaz?

40. Kérlek, imádkozz értem!

Menny, kérlek, imádkozz értem!
Szükségem van az egység-tökéletesség
Álmára.

Föld, kérlek, imádkozz értem!
Szükségem van a teljesség-elégedettség
Valóságára.

41. Két legfelsőbb titok

Uram elmondott nekem egy legfelsőbb titkot:
„Gyermekem, soha többé nem szidlak meg.”
Én elmondtam Uramnak egy legfelsőbb titkot:
„Atyám-Barátom, soha többé
Nem okozok csalódást Neked.”

42. Isten az edzőm

Isten a külső edzőm.
Ezért mosolygok és mosolygok,
Miután sikert értem el.

Isten a belső edzőm.
Ezért táncolok és táncolok,
Mielőtt fejlődnék.

43. Két súlyos hibám van

Két súlyos hibám van:
Alábecsülöm
Isten Könyörület-Szépségét.
Túlbecsülöm
Az ember hálátlanság-valóságát.

44. Szórakoztatom Istent

Én ígéret-erőmmel
Szórakoztatom Istent.
Isten részvét-Özönével
Szórakoztat engem.

45. Azt választom

Nem azt választom, hogy Istent megértsem.
Még csak azt sem választom, hogy az embert
Megértsem.
Sajnos
Azt választom, hogy az okos értelmemet értsem meg.

46. A tegnap Istene

A tegnap Istene
Magabiztosságomhoz tartozott.
A ma Istene
Ígéretemhez tartozik.
A holnap Istene
Reményemhez fog tartozni.

47. Tréfából

Isten tréfából
Adott nekem
Egy kis értelmet.

Én Istennek
Halálos komolysággal
Egy nagy feladatot adok:
Hasznavehetetlen életemet.

48. Hadd segítsek Neked

Édes Legfelsőbb Uram,
Segítettél nekem azzal,
Hogy beszéltél hozzám.
Én hadd segítsek Neked azzal,
Hogy hallgatok Rád.

49. Isten Fényét választom

Tegnap gyorsan
Isten Erejét választottam,
Hogy beteljesítsen.

Ma csendben
Isten Fényét választom,
Hogy megvilágosítson.

50. Imádság-szárnyam felvisz

Imádság-szárnyam
Felvisz a Mennyországba,
Hogy lássam Isten Szépségét.

Meditáció-szárnyam
Lehozza Istent a földre,
Hogy lássa szívem tisztaságát.

51. Isten Megbocsátása megtalál

Isten Megbocsátása megtalál,
Bárhol legyek is.
Isten Könyörülete odavisz,
Ahová mennem kell.

52. Istenre gondolok

Istenre gondolok,
Mert
Szükségem van Isten Hatalmára.

Isten gondol rám,
Mert
Szüksége van az én szeretetemre.

53. Azzal jelentem meg Isten előtt

Azzal jelentem meg Isten előtt,
Amim van:
Egy csepp hálával.

Isten azzal jelent meg előttem,
Amije van:
A Végtelenség Elégedettség-Mosolyával.

54. Mivel Isten jobban szeret

Éppen azért,
Mert Isten végtelenül jobban szeret engem,
Mint ahogyan én szeretem saját magamat,
Nem teheti meg, hogy olyan gondatlan legyen
Az életemmel,
Mint amilyen én vagyok.

55. Ha a hamis istenhez imádkozom

Ha a hamis istenhez
Imádkozom,
Az ima nem elég.
Szaladnom kell felé.
Ha az igazi Istenhez
Imádkozom,
Ő azonnal rohan felém.

56. Régi Isten, új Isten

A régi Isten
Arra tanított – hogyan harcoljak
A tudatlanság-éj ellen.

Az új Isten
Arra tanít – hogyan adjam át magam
Az Ő Látomás-Fényének.

57. Fejtörők

Isten Nagysága és Jósága
Fejtörést okoz nekem.
Gyengeségem és hitványságom
Fejtörést okoz Istennek.

58. Azért van rám szükség

Nem azért van rám szükség,
Hogy a helyes dolgot mondjam,
Csak azért van rám szükség
Hogy a megfelelő dolog legyek.

59. Minden egyes szív

Minden egyes szív
Egy Istenálmodó szépsége.
Minden egyes élet
Egy Istenszerető gyönyöre.

60. Minden egyes figyelmes szív

Egyetlen figyelmes szív sem
A gyermekkor bimbója.
Minden egyes figyelmes szív
Az Isten-Elragadtatás virága.

61. Ne vesztegesd az időt!

Ne vesztegesd az időt!
Az idő értékes.
Ne használd ki Istent!
Isten könyörületes.
Ne érintkezz a tudatlansággal!
A tudatlanság kegyetlen.
Ne játssz a kétséggel!
A kétség ártalmas.
Ne dédelgess bizonytalanságot!
A bizonytalanság fertőző.
Ne adj helyet a tisztátalanságnak!
A tisztátalanság veszélyes.

62. Ha láthatom Isten Arcát

Ha csak egyszer is
Láthatom Isten Arcát,
Biztos vagyok abban,
Hogy szorít nekem egy kis helyet,
Hogy addig lehessek a Szívében,
Ameddig csak akarok.

63. Elkezdődik önmagunk bebörtönözése

Önmagunk bebörtönzése
Azon a napon kezdődik,
Amikor elkezdünk játszani
Az elvárás csapdával,
És nem előbb.

64. Szívem képviseli

Szívem Istent,
A kötelességet képviseli
A földön.

Lelkem Istent,
A Szépséget képviseli
A Mennyben.

65. A békét nem kell értelmezni

A békét nem kell értelmezni.
A szeretetet nem kell megmagyarázni.
Az egységet nem kell kinyilvánítani.

66. Három alapvető képtelenség

Három alapvető képtelenség:
Cserben fogom hagyni Uramat.
Nem való nekem az Istenmegvalósítás.
Uram nincs velem megelégedve.

67. Isten gondja

Isten gondja a következő:
Az emberben élő állati
Teljesen megfeledkezett Őróla.
Az emberben rejlő isteni
Nem nyilvánítja ki Őt megfelelően.

68. Tévedünk

Tévedsz.
Isten állandóan gondol rád.
Tévedek.
Isten mindkettőnket egyformán szeret.

69. Isten Álmainak álmodója

Amíg nem leszek az Isten-Álmok
Fáradhatatlan álmodója,
A szívem az árva-könnyek forrása
Marad.

70. Tudom, hogy kié vagyok

Igaz,
Nem tudom,
Hogy ki vagyok.
De azt tudom,
Hogy kié vagyok.

71. Érdemes csodákat látni

Csak két csodát érdemes látni:
A szeretet csodáját
És
A megbocsátás csodáját.

72. A Menny tudja, hogyan kell felszabadítani

A sötétség tudja, hogyan kell ködösíteni.
A fény tudja, hogyan kell megvilágosítani.
A föld tudja, hogyan kell megkötni
Az emberben rejlő istenit.
A Menny tudja, hogyan kell felszabadítani
Az állatiból az emberit.

73. Évszázadok teltek el

Évszázadok teltek el,
És a külső ember még mindig nem tudja,
Hol is van a belső ember
Egyértelműen;
És a belső ember nem ismeri fel,
Hogy a külső ember mit akar
Valójában.

74. Az Istenálmodó és az Istenszerető

A különbség
Az Istenálmodó
És az Istenszerető között
A következő:
Az Istenálmodó Isten születés és halál nélküli
Végtelenségében akar élni;
Az Istenszerető arra vágyik,
Hogy Isten Szív-Barlangjában éljen.

75. Sokféleképpen

Sehogyan sem lehet
Istent meggyőzni
Sehogyan sem lehet
Istent becsapni.
Viszont sokféleképpen lehet
Istent nemcsak megvalósítani,
Hanem Istenné válni is.

76. Amikor imádkozom

Amikor imádkozom,
A megfelelő dologért imádkozom:
A Békéért.

Amikor meditálok,
A megfelelő Személyre meditálok:
Istenre.

77. Szívem állandó vendége

Szívem állandó vendége:
Isten, a Sokaság.
Életem állandó vendéglátója:
Isten, az Egyetlen.

78. Felmértem a sikeremet

Tegnap
Azzal mértem fel a sikeremet,
Hogy másokkal versenyeztem.

Ma
Azzal mérem fel a sikeremet,
Hogy önmagammal versenyzek.

Holnap
Azzal fogom felmérni a sikeremet,
Hogy kiterjesztem a szívemet,
Hogy másokat magába öleljen.

79. Két vonal a Mennybe

A lélekteljes meditáció-vonal a Mennybe
Sosem foglalt,
Mert nagyon kevés kereső képes
Azt a vonalat hívni.

A háborgó csalódottság-vonal a Mennybe
Mindig forgalmas,
Mert
Mindenki képes
Azt a vonalat hívni.

80. Szándék és képesség

A remény igazából nem szándékozik
Megtéveszteni bennünket.
Sajnos nincs kellő képessége,
Hogy a kedvünkre tegyen.

81. Az Igazság elfogadott

Elfogadott téged
Az Igazság.
Ez azt jelenti, hogy felszabadított téged
Isten.

82. Két dolog, amit sosem szabad elfelejtenem

Két dolog, amit sosem szabad elfelejtenem:
A kora reggeli órákra Istennel megbeszélt
Meditáció-találkámat,
És Istennek a késő esti órákra velem megbeszélt
Elégedettség találkáját.

83. Ők megteszik helyetted

Ne hibáztasd magadat!
Ez a világ elképzelésedet messze meghaladva
Megteszi helyetted.

Ne csodáld magad!
A magasabb világok várakozásodat messze felülmúlva
Megteszik helyetted.

84. Életének hajnala

Életének hajnala
Látta Isten Megbocsátás-Lábát.
Életének alkonya
Látni fogja Isten Könyörület-Szemét.

85. Engedd, hogy Isten valósággá váljon!

Biztosan megtudod
Isten Akaratát,
Ha megengeded Istennek hogy
Valósággá váljon számodra.

86. Három Himalája-magasságú ima

Három Himalája-magasságú ima:
Uram, add meg a képességet,
Hogy őszintén szeressem
Megbocsátás-Lábadat.
Uram, add meg a képességet,
Hogy fáradhatatlanul szeressem
Részvét-Szívedet.
Uram, add meg a képességet,
Hogy feltétel nélkül szeressem
Igazság-Szemedet.

87. Csak egy bolond

Csak egy bolond
Gondolja azt, hogy független.
Csak egy bolond
Érzi úgy, hogy nélkülözhetetlen.

88. Édes az én Uram

Édes az én Uram,
Mert megismerhető.
Édesebb az én Uram,
Mert ismert.
A legédesebb az én Uram,
Mert minden nap
Bújócskázni hív.

89. Légy tudatos!

Légy körültekintő!
Isten kétségtelenül létezik.
Légy éber!
Isten eljön és kopogtat az
Ajtódon.

90. Ha igaz

Ha igaz,
Hogy Jézus ismét eljön,
Akkor az is igaz,
Hogy neked és nekem
El kell mennünk, hogy félúton
Találkozzunk Vele
És köszöntsük Őt.

91. Mivel szeretem Istent

Mivel Istenfélő vagyok,
Nem kell félnem senki emberfiától.
Mivel Istenszerető vagyok,
Szeretnem kell minden emberi lényt.

92. Istennek szüksége van rám

Isten szeret engem.
Úgy értem,
Őszinte sírásomat.

Isten akar engem.
Úgy értem,
Egyszerű életemet.

Istennek szüksége van rám.
Úgy értem,
Tiszta szívemre.

93. Egyetlen vágy és egyetlen törekvés

Ó Legfelsőbb Uram,
Csak egyetlen vágyam van:
Add meg nekem azt a dolgot,
Ami egy múló napra örömet szerez nekem!

Ó Legfelsőbb Uram,
Csak egyetlen törekvésem van:
Add meg nekem azt a dolgot,
Ami örökkön-örökké örömet szerez Neked!

94. Befejezetlen ember

Felszínes az értelme,
Ezért ő befejezetlen ember.

Hatalmas a szíve,
Ezért szüntelen fájdalomban van része.

95. Elvesztettelek Téged

Elvesztettelek téged Uram,
Nem azért, mert a sötét tudatlanság-éj
A kebelbarátom,
Hanem azért, mert sosem mertelek Téged
A sajátomnak, teljesen a sajátomnak tekinteni.

96. Az életemnek vezetésre van szüksége

Figyelem
A testemnek figyelemre van szüksége.

Bátorítás

Az életerőmnek bátorításra van szüksége.

Ösztönzés
Az értelmemnek ösztönzésre van szüksége.

Törekvés

A szívemnek törekvésre van szüksége.

Vezetés _
Az életemnek vezetésre van szüksége.

97. Egyedül Isten szeretetéért élj!

Nem kell bizonygatnod
Isten irántad érzett szeretetét.
Csak érezd, hogy egyedül
Isten Szeretetéért élsz.

98. Isten könyörülettel telten kérdi

Isten könyörülettel telten kérdi:
„Számíthatok-e rád?”
Sosem azt kérdi:
„Képes leszel-e rá?”

99. Csak egyetlen belső tanító

Csak egyetlen belső tanítóm van:
A hála-láng.
Csak egyetlen külső tanítóm van:
Az átadás-csepp.

100. Csak a kiválasztottak

Mindenki elkezdheti,
De csak a kiválasztottak
Tudják istenien folytatni,
És a legteljesebben véghezvinni.

101. Isten társaságában

Ha nincs humorérzéked,
Isten nem választ ki arra,
Hogy tagja légy
Az Ő szűk társaságának.

102. Bizonyságpáncél

Az Értelmem
Erős bizonyságpáncélt akar.
A Szívemnek
Édes hitfodrozódásra van szüksége.

103. A visszatérés

A nagyság
Csak pillanat kérdése.
A jóság
Egy egész élet munkája.
Az egység
Hazatérés születésből és a halálból.

104. Álmodók és szeretők

Mint álmodót,
Isten szeret téged
Folytonosan.

Mint Szeretőt,
Te szereted Istent
Feltétel nélkül.

105. Egy bálvány, egy hős

Csak egyetlen bálványom van,
Az én síró szívem.
Csak egyetlen hősöm van,
Az én mosolygó lelkem.

106. Isten nekem adta a Szívét

Ma reggel
Valami újdonság történt:
Rájöttem,
Hogy Isten még mindig szeret.

Ma este
Valami újdonság történt:
Isten nekem adta a Szívét,
És cserébe elvette az értelmemet.

107. A filozófia megtestesíti

A filozófia
Isten-hírt testesít meg.
A vallás
Isten-törekvést testesít meg.
A spiritualitás
Isten-Elégedettséget testesít meg.

108. Azt mondja az értelmem

Reggel
Azt mondja az értelmem:
„Fiatalember,
Páratlanul hasznos vagy.”

Este
Azt mondja az értelmem:
„Öregember,
Teljesen hasznavehetetlen vagy.”

109. Vedd ki a vihart!

Uram,
Vedd ki az értelmemet
A viharból!
„Gyermekem,
Először hadd vegyem ki a vihart
Az értelmedből!”

110. Két legfelsőbb Valóság

Ne ereszkedj le a Mennyből
Utánam!
A szívem szánalmasan fogja érezni magát.

Ne ereszkedj le a Mennyből
Előttem!
A lelked nem fogja értékelni.

Istennek két legfelsőbb Valósága van:
Az összetartozás-élet
És
Az egység-szív.

111. Hol ér véget a keresésem?

Reggel
A megvalósulás-keresésem
Uram Részvét-Szívében ér véget.

Délben
A tökéletesség-keresésem
Uram Látomás-Szemében ér véget.

Este
Az elégedettség-keresésem
Uram Szépség-Lábánál ér véget.

112. Ma bölcs vagyok

Tegnap okos voltam,
Ezért
Meg akartam változtatni a világot.

Ma bölcs vagyok,
Ezért
Magamat változtatom meg.

113. A kezdete

Az önvizsgálat az öntökéletesítés
Kezdete.
Az öntökéletesítés Isten-Elégedettségének
Kezdete.
Isten Elégedettsége Isten új Álmának
Kezdete.

114. Egy szívből jövő „nem”

Egy dolgot tudnod kell:
Egy szívből jövő „nem”
Végtelenül erősebb
A világ összes ellenséges erejénél.

115. Valami különleges

Isten valami különleges dolgot adott nekem:
Tudatosságot.
Én valami különleges dolgot adtam Istennek:
Hajlandóságot.
Most Isten nekem akarja adni
Az Elégedettségét,
És én Istennek akarom adni
A hálámat.

116. Amikor nem szeretsz

Uram, szeretsz akkor is,
Ha pocsékolom az időmet?
„Igen gyermekem, szeretlek.”
Uram, előfordul bármikor is,
Hogy nem szeretsz engem?
„Igen gyermekem, van,
Amikor nem szeretlek.”
Mikor, Uram, mikor?
„Amikor azt gondolod, hogy nem vagy
Egy bimbózó Isten.”

117. Az önfegyelem és az Isten-felfedezés

Csak két dolgot kell
A földön minden emberi lénynek
Komolyan vennie:
Az önfegyelmet és az Isten-felfedezést.
Minden mást könnyedén lehet venni.

118. A legfelsőbb beteljesítő

Testem,
Olyan régóta
Segítek neked.
Te viszont semmirekellő vagy.

Életerőm,
Olyan régóta
Segítek neked.
Te viszont támadó vagy.

Értelmem,
Olyan régóta
Segítek neked.
Te viszont kétkedő vagy.

Szívem,
Ma reggel óta
Segítek neked.
Tisztán látom, hogy született szerető vagy.

Lelkem,
Csak most kezdtelek el szolgálni.
Hatalmas örömömre látom,
Hogy a legfelsőbb beteljesítő vagy.

119. Mielőtt az értelmed azt mondaná

Mindennap, mielőtt értelmed azt mondaná,
Hogy valami különleges dolgot
Tud adni a világnak,
Engedd, hogy a szíved elmondhassa,
Hogy valami különleges dolgot
Tud kapni a Mennytől.

120. Három választási lehetőség

Ó értelmem, emlékezz arra,
Hogy három választási lehetőséged van:
Vagy a sötétségből mész a fénybe,
Vagy a fényből a sötétségbe;
Vagy maradsz ott, ahol vagy:
Az önmagad teremtette tudatlanságodban.

121. Istennek megvan az őszintesége

Isten kellően őszinte ahhoz,
Hogy megmondja nekem:
Szeret engem.
Sajnos én nem vagyok elég őszinte ahhoz,
Hogy megmondjam Neki:
Nagy szükségem van a Szeretetére.

122. Mielőtt elérnélek Téged

Legfelsőbb Uram,
Részesíts abban az áldásban,
Hogy mielőtt elérnélek Téged,
Hálaszívem hadd haladjon
előttem.

123. Azt állítom, amit Isten állít

Azt állítom, amit Isten állít.
Mit állít Isten?
Azt állítja, hogy az Istenmegvalósítás
A születési jogom.

Tagadom azt, amit Isten tagad.
Mit tagad Isten?
Azt tagadja, hogy a tudatlanság-társadalom
Tagja vagyok.

124. Csendesítsd le és teljesítsd be!

Csendesítsd le
Titokban
Végtelen földi szükségleteidet!

Teljesítsd be
Azonnal
Égető mennyei szükségleteidet!

125. Az ember Isten felé vánszorog

Ember és Isten között
A következő a különbség:
Az ember öntudatlanul
Isten felé vánszorog;
Isten könyörülettel telten
Az ember felé fut.
Az ember azt gondolja, hogy Isten az övé;
Isten tudja, hogy az ember Isten.

126. Meghajolok

Fáradhatatlanul meghajolok a Fény előtt,
Mely sosem tompul.
Szakadatlanul meghajolok a Gyönyör előtt,
Mely sosem halványul.

127. Szeretett Legfelsőbb Uram keresi

Szeretett Legfelsőbb Uram
Nem a képességemet,
Hanem a hajlandóságomat keresi.

Szeretett Legfelsőbb Uram
Nem a tökéletességemet,
Hanem a készségemet keresi.

128. Emlékezz, mit mondtál!

Emlékezz, mit mondtál Istennek:
„Uram, mindig
Feltétel nélkül be foglak teljesíteni Téged.”

Emlékezz, mit mondtál az embernek:
„Barátom, mindig
Fenntartás nélkül segíteni fogok neked.”

129. Azért vagy magányos

Tudni akarod, miért vagy magányos?
Azért vagy magányos,
Mert sohasem akarod meghallani
Szíved egység-dalát.

130. A Megváltó arra tanít

A Szentírás arra tanít,
Hogyan szeressem a Megváltót.
A Megváltó arra tanít,
Hogyan szeressem a bennem lévő Valót,
A jövőbeli Istent.

131. Isten, a fiatal és Isten, az idős

Egyaránt szeretem
Istent, a fiatalt,
És Istent, az időset.

Istentől, a fiataltól megtanulom,
Hogyan kell futni, ugrani, repülni és merülni.

Istentől, az időstől megtanulom,
Hogyan kell sírni és mosolyogni,
És hogyan kell mosolyogni és sírni.

132. Rájössz

Amikor imádkozol,
Rájössz,
Hogy magasan fent van egy szobád.

Amikor meditálsz,
Rájössz,
Hogy mélyen bent van egy otthonod.

133. Egy feltétel nélküli élet

A feltétel nélküli élet
Eleinte
Csatatér.
De végül
A feltétel nélküli élet
Játszótérré változik.

134. Isten igaz és szüntelen szeretete

Ha Isten iránti szereteted
Igaz és szüntelen,
Akkor senki sem lesz képes Isten Öleléséből
Téged kiragadni.

135. Az Istenszerető tudja

Az Istenkereső úgy gondolja,
Hogy szabad lehet.
Az Istenszolgáló érzi,
Hogy szabad lesz.
Az Istenszerető tudja,
Hogy szabad.

136. Meg fogom bocsátani és el fogom felejteni

Meg fogom bocsátani és el fogom felejteni.
Meg fogom bocsátani, hogy a múltban vonakodtam
Istenen meditálni.
Teljesen el fogom felejteni
Nagyon-nagyon régi barátomat,
A tudatlanságot.

137. Nem emlékszel?

Nem emlékszel,
Hogy csak a minap
Szeretted Istent feltétel nélkül?

Nem emlékszel,
Hogy csak a minap
Tekintetted Istent sajátodnak, teljesen a sajátodnak?

138. Szívem mindennap felé fordul

Értelmem mindennap
A csodatevő Isten felé fordul.
Szívem mindennap
Az élet-megvilágosító Isten felé fordul.

139. Feltétel nélkül engedelmeskedem Neked

Uram,
Feltétel nélkül engedelmeskedem Neked,
Ha azt mondod nekem,
Hogy én vagyok a legjobb tanulód.
„Gyermekem,
Elmondom a világnak,
Hogy te vagy a legjobb tanulóm,
Ha én vagyok az egyetlen tanítód,
És végleg elküldöd a másik tanítódat:
A tudatlanságot.”

140. Isten lejött

Felmentem, hogy lássam
Isten gyönyörű Lábát
Isten lejött, hogy nekem adja
Jóságos Szívét.

141. Szeretsz engem, Uram?

Szeretsz engem, Uram,
Függetlenül attól,
Hogy mit mondok és mit teszek ellened?

„Először mondd meg, fiam:
Szükséged van-e Rám
Függetlenül attól, hogy milyen szigorú vagyok hozzád?”

142. Amikor azt használom, amim van

Amikor azt használom, amim van:
Egy elkötelezettség-lámpát,
Akkor Isten nekem adja azt, amije Neki van:
Elégedettség-Napját.

143. A szívem arra vágyik, hogy Istenért dolgozzon

A különbség
A szívem és az értelmem között
A következő:
Az értelmem Istennel akar játszani.
A szívem arra vágyik, hogy Istenért dolgozzon.

144. A legfelsőbb pillanatom

Ez az én napom;
Szeretem.

Ez az én reggeli Isten-órám;
Szükségem van rá.

Ez az én legfelsőbb pillanatom;
Én vagyok az.

145. Engem két személy szeret

Engem két személy szeret:
A sátán és Isten.
A sátán azért szeret,
Hogy hűséges rabszolgájaként
Használhasson engem.
Isten azért szeret,
Hogy vidám barátjának
tudhasson engem.

146. Ősi szíve azt mondja neki

Ősi szíve azt mondja neki,
Hogy Isten gyönyörű és hatalmas.
Modern értelme azt mondja neki,
Hogy Isten vagy nemtörődöm, vagy kétes.

147. Ahhoz, hogy közelebb kerülj Istenhez

Ahhoz, hogy közelebb kerülj Istenhez,
Sírj jobban
És
Mosolyogj jobban!

148. Nincs válaszfal

Az önátadás
És az istenné válás között
Nincs sem látható,
Sem láthatatlan válaszfal.

149. Menj, és látogasd meg Istent személyesen!

Ne félj!
Tedd meg az első lépést!
Menj, és látogasd meg Istent személyesen!
Mindenhatósága bebizonyítja neked,
Hogy az is az Ő egyetemes Szeretete.

150. Ő örökké tökéletes

Szereted Istent,
Mert Ő a legfelsőbb.
Isten szeret téged,
Mert te az Ő hatalmas Álma vagy.

Szükséged van Istenre,
Mert Ő örökké tökéletes.
Istennek szüksége van rád,
Mert te az Ő kedvenc Feladata vagy.

151. Mielőtt szólítanám

Mielőtt szólítanám,
Isten Részvét-Szeme válaszol,
Mielőtt elrajtolnék,
Isten Könyörület-Szíve
Befejezi helyettem a versenyt.

152. Megvan a képességem

Igaz, nincs meg a képességem ahhoz,
Hogy megérintsem Isten Részvét-Lábát,
De megvan a képességem ahhoz,
Hogy érezzem Isten Megbocsátás-Szívét.

153. Az önimádó

Ne mondj semmit
Az önimádónak,
Mert egyedül csak Isten tudja,
Hogyan és miért szaggatja saját szívét!

154. Ne halj meg dicstelenül!

Ó szívem,
Ne halj meg dicstelenül!
Ó értelmem,
Ne halj meg nyugtalanul!
Ó életerőm,
Ne halj meg megmérettetés nélkül!
Ó testem,
Ne halj meg átalakulás nélkül!

155. Amikor Istent megvalósította

Amikor Istent önmaga kedvéért valósította meg,
Isten így szólt hozzá:
„Fiam, talán a távoli jövőben
Igénybe veszlek majd.”

Amikor Istent mások kedvéért valósította meg,
Isten így szólt hozzá:
„Fiam, a közeljövőben
igénybe foglak venni.”

Amikor Istent Isten kedvéért valósította meg,
Isten így szólt hozzá:
”Fiam, most is igénybe veszlek,
És szüntelenül és mindörökké
Igénybe is foglak venni.”

156. Egy lélekteli mosoly

Egy lélekteli mosoly
Fel tudja lelkesíteni a világegyetemet.
Egy lélekszakadt sírás
Táplálni tudja a világegyetemet.

157. Ne kérj túl keveset!

Ne kérj túl keveset!
Ha ezt teszed,
Isten Nagylelkű Szíve
A könnyekig zavarba jön.

158. Egy nagyon egyszerű kérdés

Isten egy nagyon egyszerű kérdést tett fel:
Akarsz olyan lenni, mint Ő?
Türelmetlenül várja
Őszinte válaszodat.

159. Az Ő Terhe ugyanolyan könnyű

Legfelsőbb Uram
Végtelen Nagylelkűségéből
Elmondja, hogy az Ő Terhe egyszerre
Ugyanolyan könnyű, mint szívem törekvés-sírása,
És ugyanolyan nehéz, mint életem
Hálátlanság-homlokráncolása.

160. Látni akarod Isten Arcát

Látni akarod Isten Arcát,
Hogy elégedett lehess.
Isten át akarja ölelni a szívedet,
Hogy elégedett lehessen.

161. Mindig, amikor megalkuszom

Mindig, amikor megalkuszom
A tudatlanság-éjjel,
Tönkreteszem felfelé kúszó szív-növényem
Szépségét és tisztaságát.

162. Isten nyíltan táplált

Isten nyíltan táplált
Könyörület-Tengerével.
Nem táplálnád Őt akár csak titokban is
Szíved hála-cseppjeivel?

163. Az ember mai gyümölcse

Az ember ősi gyökere
A sírása és a mosolya.
Az ember mai gyümölcse
A nevetése és a sóhaja.

164. Csak egyetlen válasz

Kérdések tömkelege van benned,
De csak egyetlen válasz létezik:
Az út közvetlenül előtted van,
És a vezető terád vár.

165. Ne mondj rosszat magadról!

Ne mondj rosszat magadról!
A körülötted lévő világ
Mindig boldogan megteszi
Azt helyetted.

166. A mosoly elviszi

A külső mosoly a ma földi hajnalát
Felviszi a Mennyországba.
A belső mosoly a holnap Mennybéli napját
Lehozza a földre.

167. Egy dolgot sose felejts el!

Egy dolgot sose felejts el:
A Végső Igazság a barátod,
Nem pedig az ellenséged!

168. Teljes tévedés

Nagyot tévedtem,
Amikor úgy gondoltam, hogy Istent
Feltétel nélkül szeretem.

Alaposan tévedtem,
Amikor úgy gondoltam, hogy Istennek
Egyáltalán nincs szüksége rám.

169. Egyetlen tanulnivalónk van

Minden nap csak egyetlen tanulnivalónk van:
Hogyan legyünk őszintén boldogok.

170. Két felesleges kérdés

Két felesleges kérdés:
Szeret-e engem Isten?
Szükségem van-e Istenre?

171. Isten tudni akarja

Isten nem akarja tudni,
Hogy miért sírok,
Azt viszont tudni akarja,
Hogy miért nem mosolygok.

172. Éhség és lakoma

Mi a siker?
A terjeszkedés-éhségem.
Mi a fejlődés?
A tökéletesség-lakomám.

173. A legfelsőbb adomány

Az emberi élet
Nagy adománya:
Az értelem az anyag felett.

Az isteni élet
Legfelsőbb adománya:
A szív az értelem felett.

174. Csak két magasabb út van

Az Istenmegvalósításhoz
Csak két elsőrendű út vezet:
Életem átadás-útja,
És szívem hála-útja.

175. Elégedettség-oroszlán és törekvés-szarvas

Az elégedettség-oroszlánnak
El kell halasztania nagy jelentőségű látogatását,
Mivel a törekvés-szarvas
Még el sem kezdte utazását.

176. Amit Istenért tehetek

Majd meglátom
Mit tehetek Istenért,
Mivel az emberiségért
Nem teszek semmi érdemlegeset.

177. Ügyes halál

Mivel minden egyes gondolatnak
Atomereje van, minden egyes gondolatot
Ügyesen a halálba küldesz.

178. Két ősi egyetemes kérdés

Két ősi egyetemes kérdés:
Hogyan valósíthatom meg Istent
Azonnal?
Lehetséges valaha is
A feltétel nélküli átadás?

179. A szívem végre kihívta

A szívem végre
Kihívta az értelmemet,
Nem azért, hogy legyőzze,
Hanem, hogy átalakítsa.

180. Mindig rendelkezésre áll

Isten talán nem mindig áll rendelkezésre,
De Isten Könyörület-Tengere
És Megbocsátás-Ege
Mindig rendelkezésre áll.

181. Két öröklött csapás

Rengeteg tudatlanság-életéből
Két csapást örökölt:
A kétkedő értelmet
És
A nemtörekvő szívet.

182. Isten felé törekvő szív

Isten felé törekvő
Szívre van szükségem,
Nem pedig
Istent gyártó értelemre.

183. Csak két valóság-szerető

Csak két valóság-szerető létezik.
Az egyik: Isten,
A Halhatatlan Énekes;
A másik: Isten,
Az Örökkévaló Hallgató.

184. Bár Isten végtelen

Bár Isten végtelen,
Jobban szeret az ember
Apró szív-fészkében élni.

185. Isten arra kér, hogy adjam Neki

Isten arra kér, hogy adjam Neki
Azokat a dolgokat,
Amelyek nekem egyáltalán nem számítanak:
A tökéletlenségeimet.

186. Az Örökkévalóság végtelen sok kérdése

Az ember Örökkévalóságának
Végtelen sok kérdése van.
Isten Halhatatlanságának
Csak egyetlen válasza van:
Egység-ölelés.

187. Két szilárd meggyőződés

Igaz, Isten nem adott meg nekem
Mindent,
Viszont adott nekem
Két szilárd meggyőződést:
Bármit is teszek,
Ő akkor is szeret;
Bármi is leszek,
Szükségem lesz Őrá.

188. A hit meg fogja változtatni a jövőjét

Az őszinteség
Lassan és biztosan
Megváltoztatta a múltját.

Az eltökéltség
Erőteljesen és meggyőzően
Megváltoztatja a jelenét.

A hit
Bámulatra méltóan és véglegesen
Meg fogja változtatni a jövőjét.

189. Isten nem neveti ki

Isten nem neveti ki az imáinkat,
Legyenek bármilyen őszintétlenek.
De Isten kinevet, amikor azt gondoljuk és érezzük,
Hogy imáinkra sosem kapunk választ.

190. Kétes ima-életem

Kétes ima-életem
Talán nem teszi Istent elégedetté,
De ragyogó átadás-szívem
Mindig elégedetté fogja tenni Istent.

191. A reggel fiai énekeltek

A reggel fiai énekeltek,
És Istenre, az Erőre emlékeztettek.
Az est lányai énekeltek,
És Istenre, a Békére emlékeztettek.

192. Isten szeret bennünket

Isten még akkor is szeret bennünket,
Miután elhagytuk Őt.
Nekünk még akkor is szükségünk van Istenre,
Miután megvalósítottuk Őt.

193. Isten miértje és hogyanja

Istentől jöttem,
Hogy megtanuljam
Az Ő miértjének jelentését.

Istenhez térek vissza,
Miután megtanultam
Az Ő hogyanjának jelentését.

194. Könnyei

Könnyei
A meghiúsult elvárás könnyei.
Könnyei
A váratlan belső öröm könnyei.

195. Teljesen eltévedve

A világ teljesen eltévedt
Megnyilvánult butaságod,
És megnyilvánulatlan isteniséged között.

196. Csak egy válasz

Számtalan kérdés létezik
Istenről,
De csak egy válasz van:
Isten az Ő saját Örökkévalóságának
Elégedettség-szétosztása.

197. Az odaadás nélküli törekvés

Az odaadás nélküli törekvés olyan,
   Mint a lassú futó,
Aki tudja, hol a cél,
De biztosan megdöbbentően későn ér oda.

198. A hold szent szíve

A hold szent szíve
Isten titkos Mosolyából ered.
A nap szent lélegzete
Isten nyílt Táncából ered.

199. Két megválaszolatlan kérdés

Két kérdés van,
Amit nem tudok megválaszolni:
Istennek tényleg szüksége van rám?
Mi fog történni,
Ha egy másik Istenné válok?

200. Egy napon

Egy napon Isten meg fog nekem bocsátani.
Talán hamarosan.
Egy napon elégedetté teszem Istent.
Ez beletelhet egy kis időbe.

201. Rettenetesen szükségem van három dologra

Rettenetesen szükségem van három dologra:
Egy régimódi szívre,
Egy modern karra,
És egy ultramodern szemre.

202. Egyetlen szolgálatkész lélegzet

Egyetlen szolgálatkész lélegzet
Meglátta Isten Arcát.
Egyetlen átadó élet
Isten Szíve lett.

203. Mivel Igazságkereső vagyok

Mivel Igazságkereső vagyok,
A jövőm felém áramlik.
Mivel Istenszerető vagyok,
Az Örök Jelenemben élek.

204. Válassz!

Válassz!
Vagy engedd meg Istennek,
Hogy a fejedben üljön,
Vagy menj és ülj
Isten Megbocsátás-Lábához.

205. Két hihetetlen tény

Két hihetetlen tény:
Isten elűzte vágy-tigrisemet.
Kétkedő értelmem fáradhatatlanul
Követte Istent.

206. Rossz és jó ima

„Isten, adj nekem!”
Ez rossz és helytelen ima.
„Isten, végy engem!”
Ez jó és helyes ima.

207. Isten, a Szerető

Istenhez, a Hatalomhoz imádkozunk,
De Isten, a Szerető
Válaszol imáinkra.

Függelék – A 207 virágláng 1985-ös kiadása

A //207 virágláng// két kiadása maradt fenn, mindkettőt az Agni Press adta ki 1985 februárjában. Az egyik borítóján Sri Chinmoy rózsát ábrázoló festménye, a másikon egy Jharna Kala festménye látható "1975 szeptember" keltezéssel. A Jharna Kala festményt tartalmazó kiadás kissé eltér az alábbiakban ismertetett módon.

3. Boldogság-ajándékom

Az összes ajándékom közül,
Amit Istennek adtam,
Boldogság-ajándékomat
Értékeli a legjobban.

104. Álmodók és szeretők

Mint álmodót,
Isten szereti őt
Folytonosan.

Mint Szeretőt,
Ő szereti Istent
Feltétel nélkül.

133. An unconditional life

A feltétel nélküli élet
Eleinte
Csatamező.
De végül
A feltétel nélküli élet
Játszótérré változik.

146. Ősi szívem azt mondja nekem

Ősi szívem azt mondja nekem,
Hogy Isten gyönyörű és hatalmas.
Modern értelmem azt mondja nekem,
Hogy Isten vagy nemtörődöm, vagy kétes.

188. A hit meg fogja változtatni a jövmet

Az őszinteség
Lassan és biztosan
Megváltoztatta a múltamat.

Az eltökéltség
Erőteljesen és meggyőzően
Megváltoztatja a jelenemet.

A hit
Bámulatra méltóan és véglegesen
Meg fogja változtatni a jövőmet.

194. Könnyeim

Könnyeim
A meghiúsult elvárás könnyei.
Könnyeim
A váratlan belső öröm könnyei.

202. Egy szolgálatkész lélegzet

Egy szolgálatkész lélegzet
Meglátta Isten Arcát.
Egy átadó élet
Isten Szíve lett.

203. Mivel Igazságkereső vagyok

Mivel Igazságkereső vagyok,
A jövő felém áramlik.
Mivel Istenszerető vagyok,
Az Örök Jelenben élek.

A szerkesztő megjegyzése

Valószínűnek tűnik, hogy a Sri Chinmoy által külön kiválasztott verseket eredetileg a következőképpen számozták:

1. vers FF 7217
2. vers FF 734
3. vers FF 9205
4. vers FF 9439
5. vers FF 7099
6. vers FF 6651
7. vers FF 6700
8. vers FF 4001
9. vers FF 5024
10. vers FF 17
11. vers FF 84
12. vers FF 93
13. vers FF 96
14. vers FF 128
15. vers FF 150
16. vers FF 152
17. vers FF 202
18. vers FF 221
19. vers FF 212
20. vers FF 210
21. vers FF 201
22. vers FF 256
23. vers FF 9924
24. vers FF 298
25. vers FF 524
26. vers FF 318
27. vers FF 335
28. vers FF 361
29. vers FF 9300
30. vers FF 612
31. vers FF 419
32. vers FF 526
33. vers FF 421
34. vers FF 440
35. vers FF 444
36. vers FF 455
37. vers FF 487
38. vers FF 527
39. vers FF 538
40. vers FF 554
41. vers FF 536
42. vers FF 586
43. vers FF 628
44. vers FF 665
45. vers FF 737
46. vers FF 721
47. vers FF 661
48. vers FF 682
49. vers FF 716
50. vers FF 730
51. vers FF 849
52. vers FF 887
53. vers FF 744
54. vers FF 915
55. vers FF 928
56. vers FF 939
57. vers FF 1012
58. vers FF 935
59. vers FF 941
60. vers FF 1028
61. vers FF 1094
62. vers FF 1235
63. vers FF 1179
64. vers FF 1098
65. vers FF 1255
66. vers FF 1303
67. vers FF 1318
68. vers FF 1328
69. vers FF 9770
70. vers FF 6018
71. vers FF 6595
72. vers FF 9668
73. vers FF 1436
74. vers FF 1507
75. vers FF 1517
76. vers FF 1548
77. vers FF 1566
78. vers FF 1598
79. vers FF 1661
80. vers FF 1699
81. vers FF 1717
82. vers FF 1600
83. vers FF 1613
84. vers FF 1891
85. vers FF 1890
86. vers FF 1900
87. vers FF 1945
88. vers FF 1948
89. vers FF 1966
90. vers FF 2015
91. vers FF 2017
92. vers FF 2092
93. vers FF 2100
94. vers FF 2140
95. vers FF 2198
96. vers FF 2203
97. vers FF 2037
98. vers FF 2045
99. vers FF 9821
100. vers FF 2058
101. vers FF 2209
102. vers FF 2388
103. vers FF 2321
104. vers FF 2371
105. vers FF 2400
106. vers FF 2411
107. vers FF 2533
108. vers FF 2567
109. vers FF 2602
110. vers FF 2650
111. vers FF 2700
112. vers FF 2701
113. vers FF 2756
114. vers FF 2841
115. vers FF 2861
116. vers FF 2921
117. vers FF 2928
118. vers FF 2952
119. vers FF 2973
120. vers FF 3074
121. vers FF 3095
122. vers FF 3110
123. vers FF 3249
124. vers FF 7264
125. vers FF 3393 és FF 3394
126. vers FF 6961
127. vers FF 3462
128. vers FF 3616
129. vers FF 3681
130. vers FF 3738
131. vers FF 3754
132. vers FF 3785
133. vers FF 3770
134. vers FF 3872
135. vers FF 3874
136. vers FF 3966
137. vers FF 4013
138. vers FF 4032
139. vers FF 4052
140. vers FF 4110
141. vers FF 4115
142. vers FF 4315
143. vers FF 4427
144. vers FF 4401
145. vers FF 4423
146. vers FF 4639
147. vers FF 4677
148. vers FF 4681
149. vers FF 4701
150. vers FF 4875
151. vers FF 5002
152. vers FF 4901
153. vers FF 4988
154. vers FF 5225
155. vers FF 5357
156. vers FF 5479
157. vers FF 5655
158. vers FF 5695
159. vers FF 5741
160. vers FF 5762
161. vers FF 6160
162. vers FF 5123
163. vers FF 5931
164. vers FF 6301
165. vers FF 6314
166. vers FF 6414
167. vers FF 6740
168. vers FF 6831
169. vers FF 6947
170. vers FF 6969
171. vers FF 7296
172. vers FF 7404
173. vers FF 7320
174. vers FF 7018
175. vers FF 7054
176. vers FF 7582
177. vers FF 7610
178. vers FF 7633
179. vers FF 7735
180. vers FF 7843
181. vers FF 7069
182. vers FF 7080
183. vers FF 7089
184. vers FF 7573
185. vers FF 7149
186. vers FF 8120
187. vers FF 8200
188. vers FF 3815
189. vers FF 8294
190. vers Nem található
191. vers FF 8394
192. vers FF 8681
193. vers FF 8470
194. vers FF 8880
195. vers FF 8929
196. vers FF 8981
197. vers FF 9027
198. vers FF 9517
199. vers FF 9629
200. vers FF 2426
201. vers FF 1798
202. vers FF 1439
203. vers FF 1344
204. vers FF 1327
205. vers FF 1247
206. vers FF 9928
207. vers FF 3732

Az oldal fordításai: Russian , Italian , Portuguese , Czech , Ukrainian , Bulgarian , German
Ez a könyv a következő hivatkozási kulcs segítségével idézhető ffp
Creative Commons License
Ez a munka a következő szerzői joggal rendelkezik Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.