Angyalok

Vissza a tartalomjegyzékhez

1.

Az angyalok beszélnek, de még inkább suttognak. Az angyalok suttognak, de még inkább ösztönöznek. Az angyalok ösztönöznek, de még inkább ragyognak. Az angyalok ragyognak, de még inkább védelmeznek.

2.

A nagyságot az angyalok palástolják. A jóságot az angyalok feltárják.

3.

Egy angyal édesség-szökőkút és ragyogás-hegy.

4.

Egy angyal a Menny Isten-alászálló látomás-szépsége. Egy angyal a föld Isten-felemelkedő küldetés-kötelessége.

5.

Egy angyal az alvás-világot békével áldja meg. Egy angyal az álom-világot gyönyörrel áldja meg.

6.

Egy angyal egy szerető élet szépsége és egy részvétteljes szív illata.

7.

Egy angyal nem egyedül jön a születéshez, vele jön az öröm is. Egy angyal nem egyedül jön a halálhoz, vele jön a béke is.

8.

Amikor meditálok, egy angyal ősi békéje ringat engem. Amikor imádkozom, egy angyal modern hangja erőt ad nekem.

9.

Egy angyal segít az emberi elmének, hogy egy Isten-kereső utazás legyen. Egy angyal segít az emberi szívnek, hogy egy Isten-érkezés rendeltetés legyen.

10.

Egy angyal közvetlen érintése tartós alapja lehet egy kereső szív-erényeinek. Egy angyal puszta érintése elűzi kötöttség-rabszolgaság-elmém kínzó fejfájását.

11.

Nem kisgyermek könnyek, még csak nem is árva könnyek, de szívem angyal-könnyei hódítják meg leggyorsabban Isten Szívét, és örvendeztetik meg Istent Isten saját Módján.

12.

Amikor egy angyalra hallgatok, meggyorsítom Istenhez való megérkezésemet.

13.

Nem számít, milyen gyakran látok angyalt álmaimban, ez mindig lelkem mélyéig felvillanyoz.

14.

Ó, őrangyalom. Szeretem számtalanszor elismételni virág-édes nevedet.

15.

Egy angyal puszta jelenléte képes megválaszolni, és csendben meg is válaszolja valamennyi fáradhatatlan kérdésemet.

16.

Az önteltséged és nem a bizalmad az, mely nem hallgat az angyal üzenetére.

17.

Őrangyalom azt mondja nekem, hogy ez nem egy barlanglakó, hanem egy égen szárnyaló korszaka.

18.

Őrangyalom messze a legjobb csillapítója az aggódás-remegéseimnek.

19.

A láthatatlan Túlvilágból az angyalok lejönnek, és számunkra láthatóvá teszik magukat.

20.

Életem a gyönyör tengerévé válik, amint egy angyal szívem harangjain játszik.

21.

Nem kell szentnek lenned ahhoz, hogy egy angyal szeressen. Egy angyal szerethet téged függetlenül attól, hogy mi vagy és hogy ki vagy.

22.

Ó őrangyalom, akár nagyon közel állsz hozzám, akár a távolban, megvilágosodás-szemed mágneses vonzást gyakorol rám.

23.

Pusztán maga a szó, hogy ,,angyal’’ mérhetetlenül elbűvöli szívemet.

24.

Az angyalok csak bőségesen adnak. Semmit nem várnak el tőlünk cserébe.

25.

Egy angyal puszta megjelenése azonnali felemelkedés az Isteniség fenséges magasságaiba.

26.

Ó, őrangyalom, mennyire szeretném, ha képes lennék lelkesen, szüntelenül és odaadóan futni, hogy kielégítsem sürgető igényeidet.

27.

Az angyalok szív-szobám és Isten Szív-szobája között laknak.

28.

Ha ma futólag meg tudsz pillantani egy angyalt, holnap maga Isten áll majd készen, hogy elérd Őt.

29.

Álmaimban az angyalok fognak segíteni, hogy a viruló hajnallal lélegezzek.

30.

Minden alkalommal, amikor elmémet kiüresítem, egy angyalt látok, amint szív-égboltomra szivárványt fest.

31.

Amikor imám őszinte, egy angyalt hallok, amint a halhatatlanság dalát énekli.

Amikor meditációm mély, egy angyalt hallok, amint a végtelenség zenéjét játssza.

32.

A szívem eksztázisává válok, amint egy angyal jelenik meg előttem.

33.

Egy angyal mindig arra szólít fel minket, hogy ne várjunk a holnap jövőbeli vonataira.

34.

Abban a pillanatban, amint egy angyal alászáll, gyengeség-vágyaim eltűnnek.

35.

Amikor meglátok egy angyalt, az első dolog, amit tesz, hogy kitárja szív-ajtómat a reménynek.

36.

Csak a teljesen bolond vonakodik majd szót fogadni egy angyalnak.

37.

Ha imáim egyszerűek, őszinték és tiszták, Isten egy angyalt küld hozzám az ő szivárvány-mosoly-áradatával.

38.

A legnagyobb hiba, amit az életünkben elkövetünk az, amikor nem engedelmeskedünk egy angyal édes suttogásainak.

39.

Őrangyalom azt akarja, hogy kereső legyek, ne pedig beszélgető.

40.

Az, aki vidám lesz, ha meglát egy angyalt, felvidít másokat.

41.

Ha újdonságokért hívom fel Legfelsőbb Uramat, Ő azonnal válaszol a hívásra, és azután továbbadja egyik különleges angyalának, hogy beszéljen velem az Ő nevében.

42.

Nem úgy, mint a földön, az angyalokra állandóan komoly igény van a Mennyben.

43.

Lehet, hogy nem tudjuk, de tökéletesen igaz, hogy minden egyes emberi lény szétválaszthatatlanul kapcsolódik legalább egy angyalhoz.

44.

Nagyon meglepő, amikor azt gondoljuk, hogy nem léteznek angyalok. Még meglepőbb, amikor hiszünk a létezésükben, de nem látjuk őket. A leginkább meglepő az, amikor hiszünk a létezésükben, és látjuk is őket, mégsem hallgatunk a tanácsaikra.

45.

Amikor Isten gyorsan ki akarja nyújtani nekem áldásteli Kezét, mindig egy angyalt alkalmaz.

46.

Egy angyal se lehet valóban öreg, akár a földi éveket, akár a mennyei naptárakat vesszük.

47.

Amikor remény-madaram eltűnik, sírok és sírok. Amikor őrangyalom feltűnik, szárnyalok és szárnyalok.

48.

Először akkor voltam bolond, mikor azt állítottam, hogy az angyalok nem mások, mint mentális hallucinációk. Másodszor akkor voltam bolond, amikor azt gondoltam, hogy az angyalok semmit nem tehetnek a föld jobbá tételéért. Harmadszor akkor voltam bolond, amikor azt mondtam, hogy világunk könnyen meglehet az angyalok ösztönzése és védelme nélkül.

49.

Amikor Isten-hála-könnyeim szívforrásomban magasra szöknek és aláhullanak, azonnal meglátom az angyalok világ-megvilágosító táncát.

50.

Őrangyalom ismételten elmondja nekem, hogy nem kell a sorsom rabjának maradnom.

51.

Nem egyszer, nem kétszer, de háromszor teszem őrangyalomat rendkívül szomorúvá: egyszer, amikor látja, hogy az elmém híján van a lelkiismeretnek; egyszer, amikor látja, hogy a szívem szűkölködik a fogékonyságban; egyszer, amikor látja, hogy az életem hála-éhínség.

52.

Egy angyal sohasem szenved, de mi szenvedünk az angyalok létezését kétségbe vonó korlátozottságainktól.

53.

Amikor Isten szomorú, senki nem képes olyan gyorsan és olyan sikeresen megvigasztalni, mint az Ő angyal-gyermeke.

54.

Egy angyal fő feladata, hogy öröm-virágokat szórjon mindenhova.

55.

Csak akkor érzem, hogy egy valóban páratlan kereső va- gyok, amikor Isten megadja nekem a győzelmemet, és angyalok éljenzik diadalom.

56.

Amikor a meditációm rendkívül mély, tisztán látom, hogy őr-angyalom a szívemet diadalmasan egyik paradicsomból a másikba repíti.

57.

Minden alkalommal, amikor egy angyalt látok, Isten-odaadás-gyönyöröm azonnal megnövekszik.

58.

Amikor egy angyal szeret engem, mosolygok és mosolygok. Amikor én szeretem a világot, a világ mosolyog és mosolyog.

59.

Őrangyalom a legnagyszerűbb és legimádnivalóbb eszköze az Istennel való érintkezésnek.

60.

Amikor az angyalok táncolni kezdenek, szívem nem képes abbahagyni a tapsot.

61.

Szívem minden alkalommal szabadságot élvez, amikor egy angyal meglátogatja.

62.

Az angyalok egyszerűen semmibe veszik kételkedő elménk gúnyos mosolyait.

63.

Egy angyal érintése az útlevelem szívem szabadság-öröméhez.

64.

Egy angyal nemcsak a fejemet járja körül, hanem belép a szívembe is.

65.

Gyönyör kíséri őrangyalomat, amikor jönni akar, hogy megáldjon engem.

66.

Őrangyalom határozott áldásai nélkül nagyon keveset láthatok csak a belső világomból.

67.

Őrangyalom minden reggel áldástelien meghív engem, hogy foglaljak el egy nagyra becsült helyet a szívében.

68.

Őrangyalomnak van egy hatalmas ernyője, amely alatt mindig oltalmat találhatok.

69.

Amint szívemnek semmi kifogása sincs Isten ellen, éppúgy őrangyalomnak sincs velem szemben.

70.

Abban a pillanatban, ahogy egy angyal megérinti fejemet, azonnal tudom, arra vagyok rendeltetve, hogy valami nagy dolgot vigyek véghez. Abban a pillanatban, amint egy angyal megérinti szívemet, azonnal érzem, arra vagyok rendeltetve, hogy páratlan legyek.

71.

Őrangyalom nem utasít engem, hogy meghallgassam, de én utasítom magamat, hogy tanuljak.

72.

Nem tudom, miért szeretnék időnként elbújni, amikor tökéletesen jól tudom, hogy őrangyalom mindig büszke rám.

73.

Egy angyal pillanatnyi érintése képes megszabadítani, és meg is szabadít a félelem és a szégyen kellemetlen keverékétől.

74.

Fogalmam sincs, miért lenne az őrangyalom mellett bárki másra is szükségem.

Az oldal fordításai: Slovak , Czech , Bulgarian , German
Ez a könyv a következő hivatkozási kulcs segítségével idézhető ang
Creative Commons License
Ez a munka a következő szerzői joggal rendelkezik Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.