I. rész – Okkultizmus és miszticizmus

Kérdés: Sokat megtudhatunk az okkultizmusról könyvekből?

Sri Chinmoy: Sok tanítványom tanulmányoz okkultizmussal foglalkozó könyveket. Teljességgel tisztában vagyok ezzel. De őszinte kérésem hozzátok, hogy ne tanulmányozzatok olyan okkultizmussal foglalkozó könyveket, amelyek nem spirituális Mesterek vagy megvalósult lelkek tollából származnak. A legtöbb okkultizmussal foglalkozó könyv tarka képzelgések gyűjteménye, melynek semmi köze sincs a valósághoz. Ráadásul, pusztán az okkultizmussal foglalkozó könyvek tanulmányozásával még egy szemernyi okkult erőt sem lehet szerezni. Az okkultizmus valódi titkai soha sem tudhatók meg könyvekből. Okkult erőket úgy fejleszthetünk, ha elmélyedünk önmagunkban és megnöveljük tudatosságunkat. Vagy ha valaki őszintén, komolyan sír, hogy ezeket a rejtett erőket előtérbe hozhassa és csakis Isteni célra használja őket, akkor képes lesz okkult erőket fejleszteni.

Az ember spirituális Mesterektől is tanulhat okkultizmust, akiknek okkult és spirituális erejük egyaránt van. Ha valaki az emberiség szolgálatára vagy az emberiség tudatának felébresztésére kívánja gyakorolni az okkultizmust, először le kell győznie a félelmet. A félelem összes fajtáját le kell győznie a fizikai, a vitális, a mentális és a pszichikai síkon. Ezen kívül, ha a Legfelsőbb vagy az emberiségben lévő Isteniség szolgálatára kívánunk élni az okkultizmussal, akkor le kell győznünk az alacsony vitális, más néven szexuális erőket is. Hívhatjuk ezt az emberi természetben lévő tisztátalan, megvilágítatlan késztetésnek is. Ezeket az erőket teljesen le kell győzni. Ezután azt kell éreznie, hogy az örök életet éli a múlandó életben. Ha valaki felismeri, hogy az örök életet éli a múlandó életben, akkor a belső lényében vagy a tudatában elért Végtelenséget, Örökkévalóságot és Halhatatlanságot felhasználhatja az emberiség szolgálatára a Legfelsőbb Tetszése szerint. Ekkor az okkultizmus nem átok, hanem áldás.

Szeretném, ha odaadó tanítványaim, akik az okkultizmus iránt érdeklődnek, észben tartanák, hogy első a spiritualitás és csak azután jöhet az okkultizmus; első az Isteniség és azután következik az emberiség. Az Isteniség nem áll kívül az emberiségen, az Isteniség benne rejlik az emberiségben. De amíg nem ismerjük az Isteniséget, addig nem tudjuk szolgálni az emberiséget. Belül kell maradnunk az Isteniségen, és csak ekkor tudjuk szolgálni az emberiséget.

From:Sri Chinmoy,Okkultizmus és miszticizmus, Agni Press, 1977
Forrás: https://hu.srichinmoylibrary.com/om