Az élet

```

Az élet szeretet.

A szeretet élet.

Az élet a szeretet által teljesíti be Istent.

A szeretet az életben teljesíti be Istent.

```

Az életnek van egy belső ajtaja.

A törekvés megnyitja azt, a vágy bezárja.

A törekvés belülről nyitja az ajtót, a vágy pedig kívülről csukja be.

Az életnek van egy belső lámpája, amit törekvésnek hívnak. Amikor a törekvésünket égve tartjuk, az Isten összes teremtménye felé közvetíti fénylő sugárzását.

Az életnek van egy belső Hangja. Ez a Hang a Legfelsőbb Fénye. Az élet oltalom, az élet tökéletesség, az élet beteljesedés, amikor megnyílunk a Legfelsőbb Fénye felé.

Isten benne van az Életben. De az Életnek rá kell ébrednie Jelenlétének Fényére, az Ő Transzcendentális Lábaira.

Az élet mindennapi megújulás. Mindennap újraszületik belső bizonyosságunk, hogy mindenki a Legfelsőbb kiválasztott eszköze, abból a célból, hogy feltárja és beteljesítse a végtelen Istenit itt a földön.

A kimenő életben nem találsz mást, mint bajt, szenvedést, nyomorúságot és csalódást. A beáramló életben a béke és a boldogság tengerét fedezed fel.

Ahhoz, hogy életünk megvilágosodhasson, tiszta gondolatokra van szükségünk. Minden egyes tiszta gondolatnak nagyobb az értéke, mint a világ összes gyémántjának. Isten Lélegzete ugyanis csak az ember tiszta gondolataiban lakozik.

Hogyan kezdjük el az élet belső útját? Azzal az egyszerű elképzeléssel, azzal a magától értetődő gondolattal, hogy Isten felismerése veleszületett jogunk. Honnan kezdjük? Innen, belülről. Mikor kezdjük? Most, mielőtt a következő másodperc megszületne.

Az élet mindig munkálkodik. Örökké aktív, dinamikus. Megpróbál segíteni a léleknek, hogy elvégezze a még befejezetlen feladatát, az isteni Küldetést. A léleknek szüksége van az élet segítségére, hogy teljesen kibontakoztassa önmagát. Az életnek a lélek támogatása kell, hogy beteljesítse magát mind fizikailag, mind spirituálisan.

A rágódás és a csüggedés a legnagyobb ellenség, mely az életben minden isteni inspirációt megöl. Soha többé ne rágódj, soha többé ne csüggedj el! Életed a rózsa szépségévé, a hajnal dalává, az alkony táncává válik.

A születés és a halál játszanak. Együtt játszanak. Játékuk a harmónia játéka. Mindig az élet végtelen keblén játsszák azt.

From:Sri Chinmoy,Halál és újraszületés: Az Örökkévalóság utazása, Agni Press, 1973
Forrás: https://hu.srichinmoylibrary.com/dr