Kérj oltalmat!

Egyszer egy csapat bajkeverő, rossz gyerek megtámadott egy tizenkét-tizenhárom év körüli fiút, aki éppen az iskolából ballagott hazafelé. Szegény teljesen egyedül volt, minden segítség nélkül, így nem tudta megvédeni magát ilyen sok rosszindulatú suhanccal szemben. Eszébe jutott, amit édesanyja gyakran mondott neki: „Valahányszor nehézségeid támadnak vagy veszélybe kerülsz, imádkozz Istenhez!” Imádkozott is egy-két másodpercig, de Istentől nem jött segítség – kegyetlenül megverték.

Keservesen sírva ért haza. Anyja vigasztalni próbálta, de ő szemrehányást tett neki:

– Azt mondtad, ha Istenhez imádkozom, meg fog védeni. De Isten nem védett meg. Nézd, kék és zöld vagyok mindenütt, ráadásul vérzek is egy csomó helyen.

Az anyja erre így szólt:

– Fiam, én azt kértem, hogy mindennap imádkozz, de te nem teszed ezt meg, sem korán reggel, sem este. Egyszer talán imádkozol egy héten, de néha még annyiszor sem. Egyszer-egyszer meditálsz is, aztán egy-két hétig nem. Minden nap, minden reggel legalább tíz percet kellene imádkoznod Istenhez. Az ima és a meditáció hasonlít az izomhoz. Ha csak kéthetente tornázol, nem leszel erős, csak akkor fognak fejlődni az izmaid, ha mindennap elvégzed a gyakorlatot. Hasonlóan, csak akkor fog belső erőd növekedni és Isten akkor véd meg, ha mindennap imádkozol Istenhez. Akkor köteles téged oltalmazni, ha minden reggel és este imádkozol Hozzá.

Attól a naptól kezdve a fiú elkezdett rendszeresen imádkozni Istenhez. Hallgatott anyja szavára, mindennap korán reggel tíz percet, este pedig ötöt imádkozással töltött. Fél év elteltével így szólt édesanyjához:

– Valóban, az ima hatásos. Most már senki sem bánt. Akármikor jöttem haza, senki sem háborgatott.

Erre az anyja így felelt:

– Még ha valaki bántani akarna is, tudod, hogy védelem alatt állsz, mert mindennap rendszeresen imádkozol, és Isten elégedett veled, megvéd téged.

Hát még aznap történt is valami. Amikor a fiú az iskolából ment hazafelé, egy nagydarab, erős fickó durván megragadta, és meg akarta ütni. A gyereknek egyből ez jutott eszébe: „Ó, Uram, anyám azt mondta, ha mindennap imádkozom hozzád, vigyázol rám.” Hangosan ismételgetni kezdte:

– Istenem, Istenem, Istenem, Istenem, védj meg, védj meg!

Az idegen, aki megtámadta, csak nevetett a fiún.

– Hiába mondogatod, „Istenem, Istenem, Istenem”, nem érsz el vele semmit. Ha azt hiszed, hogy így megszabadulhatsz tőlem, hát nagyon tévedsz!

Ekkor hirtelen egy belső hang szólt a fiúhoz. „Mondd neki, hogy még egy szellem is eltávozik Isten nevének hallatára.” A gyerek gyorsan elismételte, amit hallott, mire az ember furcsamód azonnal elengedte, és elszaladt.

Az történt ugyanis, hogy előző éjjel az idegen egy szellemet látott álmában, ami nagyon megrémítette. A szellemtől mindenki fél, még a felnőttek is. Amikor a „szellem” szót meghallotta, felrémlett benne az álom. Amikor a fiú elismételte a sugalmazott mondatot, Isten elérte, hogy a marcona alak ezt a kisfiút az álmában megjelent szellemként lássa. A kisfiú arcában mutatta meg neki ugyanis a szellemet, és ez futamította meg.

Amikor az útonálló eltűnt, a fiú hazarohant édesanyjához elmesélni, mi történt, aki csak ennyit mondott:

– Pontosan ez az, amiről beszéltem, ha mindennap imádkozol, Isten megvédelmez. Az oltalma alatt állsz.

Ebből is láthatod, ha naponta kéred, Isten óvni fog téged. A kisfiú soha nem gondolt szellemekre, de Isten megsúgta neki, mit mondjon. Ha imádkozol, téged is mindig segíteni fog, és megment a veszélytől isteni trükkjeivel. Belülről vagy mások által üzenetet fog küldeni. Ha megtámadnak, olyan dolgokat juttat eszedbe és mondat veled, amit nem értesz, de amitől támadód halálra rémül, és békén hagy. Imádkozz Istenhez minden nap! Ha naponta imádkozol, tudni fogod, hogyan mássz ki a bajból.

From:Sri Chinmoy,Gyermekszív és gyermekálmok , Aum Publications, 1986
Forrás: https://hu.srichinmoylibrary.com/chd